SKU
FC2133

pH elektroda za jogurt - FC2133

31.242,00 RSD
Na lageru
FC2133 je specijalizovana pH elektroda za jogurt koja nudi brojne karakteristike koje poboljšavaju testiranje proizvođača jogurta i dizajnirane su za upotrebu sa pH meračem HI98164. Integrisani temperaturni senzor omogućava merenje pH vrednosti sa kompenzacijom temperature bez potrebe za zasebnom temperaturnom sondom. Kontakt između velike senzorne površine i uzorka jogurta obezbeđuje stabilnu kalibraciju i merenje.
  • pH elektroda za jogurt ima telo od stakla koje je jednostavno za čišćenje.
  • Otvoreni dizajn spoja odoleva začepljenju od čvrstih materija.
  • Dizajnirana za merenje pH u jogurtu pomoću pH merača HI98164.

Detalji:

FC2133 pojačana pH elektroda je specijalizovana sonda koja nudi brojne karakteristike koje poboljšavaju testiranje pH kod proizvođača jogurta. Integrisani temperaturni senzor omogućava merenje pH vrednosti sa kompenzacijom temperature bez potrebe za zasebnom temperaturnom sondom. Konusni oblik vrha pH elektrode za jogurt obezbeđuje stabilnu kalibraciju i merenje u uzorcima kao što su emulzije i jogurt. Integralni deo svake pH elektrode je referentni spoj. Referentni spoj je deo elektrode koji omogućava protok jona smeštenih u referentnoj ćeliji u uzorku koji se ispituje. Od vitalnog je značaja da se ovaj protok dogodi kako bi se završio električni krug, koji na kraju određuje vrednost pH. Svako začepljenje spoja sprečiće završetak strujnog kola, što će rezultirati pogrešnim očitavanjem. Začepljivanje referentnog spoja je čest izazov sa kojim se suočavaju proizvođači jogurta jer se čvrste supstance i proteini lako talože na elektrodi. Otvoreni spoj pH elektrode za jogurt FC2133 koristi referentni elektrolit od viskolena koji dolazi u direktan kontakt sa uzorkom jogurta. Bez fizičkog spajanja, elektroda se opire začepljenju i nastavlja da pruža tačna, stabilna očitanja.

Stakleno telo elektrode

Stakleno telo FC2133 je hemijski otporno i brzo dostiže termičku ravnotežu, što omogućava brži i stabilniji odgovor tokom merenja pH u uzorcima koji nisu na sobnoj temperaturi.

Konusni stakleni vrh

Konusni oblik vrha pH elektrode omogućava jednostavniju penetraciju i određivanje pH u uzorcima kao što su razne emulzije i jogurt.

Otvoreni referentni spoj

Dizajn otvorenog spoja sastoji se od čvrstog gel-interfejsa (viskolena) između uzorka i unutrašnje Ag / AgCl reference. Ovaj interfejs ne samo da sprečava da srebro uđe u uzorak, već ga čini nepropusnim za začepljenje, što rezultira brzim odzivom i stabilnim očitavanjem.

Ugrađeni temperaturni senzor

Greške u kalibraciji i merenju uklanjaju se automatskim nadoknađivanjem temperature koje obezbeđuje integrisani temperaturni senzor.

 

 

Specifications

Specification Name Detail
SKU FC2133
Description pre-amplified pH / temperature probe
Reference double
Junction / Flow Rate open
Electrolyte viscolene
Max Pressure 0.1 bar
Range pH: 0 to 12
Recommended Operating Temperature 0 to 50°C (32 to 122°F) - LT
Tip / Shape conic (6 x 10 mm)
Temperature Sensor yes
Amplifier yes
Body Material glass
Cable coaxial; 1 m (3.3’)
Recommended Use yogurt
Connection Quick Connect DIN*
Special Note * Recommended for use with HI98164 and HI99164 pH meter
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana