SKU
HI1049B

pH elektroda sa CPS™ za ne-vodene titracije - HI1049B

35.424,00 RSD
Na lageru
HI1049B je staklena pH elektroda sa BNC priključkom koja se može ponovno puniti. Ovu elektrodu odlikuje dvostruki referentni spoj, ekskluzivna HANNA tehnologoija sistema sprečavanja začepljenja (CPS) i sferni osetni vrh proizveden od stakla opšte namene. Kompatibilna je sa rastvorima za punjenje, uključujući i one ne-vodene.
  • Tehnologija sistema za prevenciju začepljenja (CPS™)
  • Dizajn duplog spoja
  • Punjiva elektroda

HANNA instruments nudi veliki broj različitih pH elektroda dizajniranih za najrazličitije namene. Tip stakla koji se koristi za očitavanje pH, oblik senzornog dela, materijal izrade, vrsta i materiajal referentnog spoja kao i korišćeni elektrolit samo su neka od naprednih konstruktivnih rešenja.

HI1049B koristi staklo opšte namene (GP), sfernu sijalicu, stakleno telo, spoj sa rukavom sa CPS ™ tehnologijom, dvostruko spajanje i može se ponovo puniti sa 3,5M KCl, što je čini idealnom za uzorke sa visokim sadržajem čvrstih materija.

Staklo opšte namene

Staklo opšte namene (GP), kao što naziv kaže, je standardna staklena formulacija koja se koristi za opštu upotrebu. pH elektroda sa GP staklom imaće otpornost na 100 megaoma na 25 ° C i pogodna je za merenje pH uzoraka koji su na sobnoj temperaturi. HI1049B je pogodna za rad na temperaturama u rasponu od 0 do 80°C.

Sferni stakleni vrh

Dizajn sfernog oblika omogućava široki kontakt sa uzorkom. To omogućava brži odziv elektrode sa većim stepenom stabilnosti.

CPS spoj sa zaštitnim rukavom

Tehnologija prevencije začepljenja (CPS) je inovacija za poboljšanje pH merenja u uzorcima koji imaju visok sadržaj čvrstih materija. Konvencionalne pH elektrode koriste keramičke spojeve koje se mogu brzo začepiti kada se koriste u uzorcima koji imaju visok sadržaj čvrstih materija. Kada se spoj začepi, elektroda ne funkcioniše kako treba. CPS tehnologija koristi poroznost brušenog stakla zajedno sa PTFE zaštitom kako bi se sprečilo začepljenje spojnice. Staklena masa omogućava pravilan protok tečnosti, dok PTFE rukav odbija čvrste materije. Kao rezultat, pH elektrode koje koriste CPS tehnologiju mogu trajati do 20 puta duže od koncencionalnih pH elektroda.

Dupli referentni spoj

Elektroda sa dvostrukim spajanjem ima unutrašnji odeljak oko referentne žice. Joni srebra prisutni su u elektrolitu unutrašnjeg odeljka, u kome se nalazi Ag / AgCl referentna žica; elektrolit izvan ovog odeljka je bez srebra. Dizajn dvostrukog spoja znači da se uzorak ne kontaminira srebrom. Ovaj dizajn omogućava merenje u primenama gde su joni srebra u uzorku nepoželjni ili za uzorke koji sadrže sulfide koji mogu napraviti talog srebra i začepiti spoj. Začepljenje rezultira nesigurnim i nestabilnim očitavanjima.

Punjiva

HI1049B je punjiva elektroda. Pošto je pH elektroda dvostrukog spoja, rastvor za punjenje je HI7082 3,5M KCl. Ovaj rastvor ne sadrži srebro kao kod rastvora za punjenje elektroda sa jednim spojem.

Glass Electrode Body

Telo od stakla je idealno za upotrebu u laboratoriji. Staklo je rezistentno na agresivne hemikalije i lako se čisti. Stakleno telo elektrode takođe omogućava lak prenos toplote na elektrolit. mV generisan od referentne ćelije zavisi od temperature. Što se pre postigne ravnoteža to je stabilniji referentni potencijal.

BNC priključak

HI1049B koristi BNC priključak. Ova vrsta konektora je univerzalna jer se može koristiti na bilo kom pH metru koji ima ženski BNC ulaz za sondu. Neki od ostalih vrsta priključaka su: DIN, priključak na zavrtanje, T-tip i 3.5mm. Ove vrste konektora obično su vlasničke za određenu vrstu merača i nisu međusobno zamenljive.

Jednostruki vs dvostruki spoj pH elektrode

singlevsdoublejunction

Konvencionalne elektrode su obično sa jednim spojem. Kao što je prikazano na gornjoj slici, ove elektrode imaju samo jedan spoj između unutrašnje referentne žice i spoljnog rastvora. Pod nepovoljnim uslovima, poput visokog pritiska, visoke temperature, visoko kiselih ili alkalnih rastvora, pozitivni protok elektrolita kroz spoj često se preokreće što rezultira ulaskom rastvora uzorka u referentni odeljak. Ako ovo ostane bez kontrole, referentna elektroda može postati kontaminirana, što dovodi do potpunog otkaza elektrode. Drugi potencijalni problem sa ovakvim elektrodama je začepljenje spoja usled taloženja srebrno-hlorida (AgCl). Srebro se lako taloži u uzorcima koji sadrže Tris pufer ili teške metale. Kada rastvor elektrolita stupi u kontakt sa uzorkom, neki deo AgCl će se istaložiti na spoljnoj strani spoja. To prouzrokuje drift u očitavanjima.

Hannin sistem dvostrukih spajanja, kao što mu ime kaže, ima dva spoja, od kojih je samo jedan u kontaktu sa uzorkom, kao što je prikazano na slici. Pod nepovoljnim uslovima, evidentna je ista tendencija unosa uzorka. Međutim, kako se sistem referentnih elektroda fizički odvaja od intermedijarnog područja elektrolita, kontaminacija elektrode je minimizirana. Verovatnoća začepljenja spoja takođe se smanjuje sa ovakvim dizajnom elektrode, jer spoljna referentna ćelija koristi rastvor za punjenje koji je "bez srebra". Pošto nema srebra, ne stvara se ni talog koji začepljuje spoj.

Specifikacije

Ime Detalji:
SKU HI1049B
Opis pH elektroda sa CPS™ (Sistem za prevenciju začepljenja)
Spoj dupli, Ag/AgCl
Spoj/Protok CPSTM
Elektrolit KCl 3.5M
Maksimalni pritisak 0.1 bar
Opseg pH: 0 do 12
Preporučena radna temperatura -5 do 80°C (23 do 176°F)
Oblik senzornog vrha kupolast (dia: 8 mm)
Temperaturni senzor ne
Pojačivač ne
materijal staklo
Kabl koaksijalni dužine 1 m (3.3’)
Preporučena upotreba ne-vodene titracije
Priključak BNC
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana