SKU
HI10533

pH elektroda sa konusnim vrhom (DIN priključak) - HI10533

28.659,00 RSD
Na lageru
HI10533 je staklena pH elektroda koje se može ponovo puniti, koja poseduje dizajn dvostrukog spoja i koja ima konusni vrhom i ugrađeni temperaturni senzor, a povezuje se sa meračem pomoću Quick Connect DIN konektora. Ova vrsta priključaka je karakteristika specijalizovanih merača. pH elektroda HI10533 ima trostruki keramički spoj, a konusni osetni vrh napravljen je od stakla sa niskom temperaturom. Ovo dizajnersko rešenje idealno je za emulzije, masti i kreme, uzorke zemlje i polučvrste supstance, rastvore slabe provodljivosti i za merenje uzoraka na niskim temperaturama.
  • Ugrađeni temperaturni senzor
  • Trostruki keramički spoj
  • Punjiva elektroda

pH elektroda sa konusnim vrhom i DIN priključkom HANNA instruments nudi veliki broj različitih pH elektroda dizajniranih za najrazličitije namene. Tip stakla koji se koristi za očitavanje pH, oblik senzornog dela, materijal izrade, vrsta i materiajal referentnog spoja kao i korišćeni elektrolit samo su neka od naprednih konstruktivnih rešenja. HI10533 koristi staklo sa formulacijom niske temperature (LT), konusni osetni vrh, stakleno telo, trostruki keramički spoj i može se ponovo puniti sa 3,5M KCl.

Formulacija stakla niske temperature

Merenje pH na veoma visokim temperaturama štetno je za osetljivu staklenu sijalicu i skratiće joj vek trajanja. pH elektroda sa staklom opšte namene (GP) imaće otpor od 100 megaoma na 25 ° C, dok će otpor LT stakla biti oko 50 megaoma na 25 ° C. Kako se temperatura stakla smanjuje u uzorku, otpornost stakla će se približiti onom GP stakla. Ako koristite staklo opšte namene, otpor bi se povećao iznad optimalnog raspona, što bi rezultiralo povećanom impedancom i na kraju uticalo na merenje. HI10533 je pogodna za upotrebu sa uzorcima koji su između -5 i 100 ° C.

Konusni stakleni vrh

Dizajn vrha konusnog oblika omogućava prodiranje u čvrste materije, polučvrste materije i emulzije za direktno merenje pH u prehrambenim proizvodima, zemljištu i emulzijama poput krema za ruke.

Stakleno telo elektrode

Telo od stakla je idealno za upotrebu u laboratoriji. Staklo je rezistentno na agresivne hemikalije i lako se čisti. Stakleno telo takođe omogućava brzi prenos toplote na unutrašnji referentni elektrolit. mV generisan od referentne ćelije zavisi od temperature. Što brže elektroda postigne ravnotežu, to je stabilniji referentni potencijal.

Ugrađeni temperaturni senzor

HI10533 ima ugrađeni senzor temperature termistora koji se nalazi na vrhu elektrode koja pokazuje pH. Senzor temperature omogućava očitavanje temperature visoke tačnosti i treba da bude što bliže indikatorskoj pH elektrodi da bi se nadoknadio efekat koji temperatura ima na potencijal membrane. Tačnim očitavanjem temperature moguće je dobiti tačno pH očitavanje kompenzovano temperaturom.

Trostruki keramički spoj

Trostruki keramički spoj omogućava brži protok elektrolita iz reference u rastvor. Standardna pH elektroda koristi jedan keramički spoj koji omogućava protok elektrolita od 15 do 20 µL / sat; HI10533 ima tri keramička spoja, omogućavajući protok elektrolita od 40 do 50 µL / sat. Ova velika brzina protoka omogućava brži odziv elektrode i stabilnije merenje u viskoznim rastvorima ili uzorcima niske provodljivosti, poput čiste vode, gde se često primećuje dugo vreme stabilizacije.

Dupli referentni spoj

Elektroda sa dvostrukim spajanjem ima unutrašnji odeljak oko referentne žice. Joni srebra prisutni su u elektrolitu unutrašnjeg odeljka, u kome se nalazi Ag / AgCl referentna žica; elektrolit izvan ovog odeljka je bez srebra. Dizajn dvostrukog spoja znači da se uzorak ne kontaminira srebrom. Ovaj dizajn omogućava merenje u primenama gde su joni srebra u uzorku nepoželjni ili za uzorke koji sadrže sulfide koji mogu stvarati talog srebra i začepiti spoj. Začepljivanje spojnice rezultiraće nestabilnim i pogrešnim očitavanjima.

Punjiva

HI10533 je punjiva pH elektroda sa konusnim vrhom. S obzirom da je reč o elektrodi sa dvostrukim spojem, rastvor za punjenje je HI7082 3.5M KCl. Ovaj rastvor ne sadrži srebro kao kod rastvora za punjenje elektroda sa jednim spojem.

Brzi DIN priključak

pH elektroda HI10533 sa konusnim vrhom koristi Quick Connect DIN priključak koji pričvršćivanje i uklanjanje sonde čini jednostavnim i lakim. Ovakav priključak je karakterističan za pH merače poput HI98190. Kompatibilna sa meračima: HI98190.  

Jednostruki vs dvostruki spoj pH elektrode

Konvencionalne elektrode su obično sa jednim spojem. Kao što je prikazano na gornjoj slici, ove elektrode imaju samo jedan spoj između unutrašnje referentne žice i spoljnog rastvora. Pod nepovoljnim uslovima, poput visokog pritiska, visoke temperature, visoko kiselih ili alkalnih rastvora, pozitivni protok elektrolita kroz spoj često se preokreće što rezultira ulaskom rastvora uzorka u referentni odeljak. Ako ovo ostane bez kontrole, referentna elektroda može postati kontaminirana, što dovodi do potpunog otkaza elektrode. Drugi potencijalni problem sa ovakvim elektrodama je začepljenje spoja usled taloženja srebrno-hlorida (AgCl). Srebro se lako taloži u uzorcima koji sadrže Tris pufer ili teške metale. Kada rastvor elektrolita stupi u kontakt sa uzorkom, neki deo AgCl će se istaložiti na spoljnoj strani spoja. To prouzrokuje drift u očitavanjima. Hannin sistem dvostrukih spajanja, kao što mu ime kaže, ima dva spoja, od kojih je samo jedan u kontaktu sa uzorkom, kao što je prikazano na slici. Pod nepovoljnim uslovima, evidentna je ista tendencija unosa uzorka. Međutim, kako se sistem referentnih elektroda fizički odvaja od intermedijarnog područja elektrolita, kontaminacija elektrode je minimizirana. Verovatnoća začepljenja spoja takođe se smanjuje sa ovakvim dizajnom elektrode, jer spoljna referentna ćelija koristi rastvor za punjenje koji je "bez srebra". Pošto nema srebra, ne stvara se ni talog koji začepljuje spoj.

 

Specifikacije

SKU

HI10533

Description

refillable, combination pH electrode w/ conical tip

Reference

double, Ag/AgCl

Junction / Flow Rate

ceramic, triple / 40-50 µL/h

Electrolyte

KCl 3.5M

Max Pressure

0.1 bar

Range

pH: 0 to 12

Recommended Operating Temperature

-5 to 70°C (23 to 158°F) - LT

Tip / Shape

conic (12 x 12 mm)

Temperature Sensor

yes

Amplifier

yes

Body Material

glass — LT

Cable

coaxial; 1 m (3.3’)

Recommended Use

fats and creams, high purity water, soil samples, potable water, semi-solid products, low conductivity solutions, emulsions

Connection

Quick Connect DIN

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana