SKU
HI1048P

pH pH Elektroda sa sistemom za sprečavanje začepljenja (CPS™) i BNC + Pin priključkom - HI1048P

30.135,00 RSD
Na lageru
HI1048P je staklena pH elektroda, koje se može ponovo puniti i koja poseduje BNC i pin priključak. PIN konektor koristi se za omogućavanje CAL CHECK funkcije za merače HI2221, HI2222 i HI2223. Ova elektroda ima dvostruku referentnu spojnicu, Hanna sistem za sprečavanje začepljenja (CPS ™) i sferni senzor izrađen od stakla opšte namene. Ova pH elektroda je idealna za vino i sokove zbog visokog sadržaja čvrstih materija koji bi začepili standardnu pH elektrodu opšte namene.
  • Tehnologija sistema za prevenciju začepljenja (CPS™)
  • Punjiva elektroda
  • Dizajn duplog spoja

pH Electrode with Clogging Prevention System

HANNA instruments nudi veliki broj različitih pH elektroda dizajniranih za najrazličitije namene. Tip stakla koji se koristi za očitavanje pH, oblik senzornog dela, materijal izrade, vrsta i materiajal referentnog spoja kao i korišćeni elektrolit samo su neka od naprednih konstruktivnih rešenja. HI1048P koristi staklo za opštu namenu (GP), sfernu sijalicu, stakleno telo, spoj sa tehnologijom CPS ™, može se puniti sa 3,5M KCl što je čini idealnim za vinski mošt, sok i druge uzorke sa visokim sadržajem čvrstih materija.

Staklo opšte namene

Staklo opšte namene (GP), kao što naziv kaže, je standardna staklena formulacija koja se koristi za opštu upotrebu. pH elektroda sa GP staklom imaće otpornost na 100 megaoma na 25 ° C i pogodna je za merenje pH uzoraka koji su na sobnoj temperaturi. HI1048P je pogodona za uzorke sa temperaturama 0 do 80°C.

Sferni stakleni vrh

Dizajn sfernog oblika omogućava široki kontakt sa uzorkom. To omogućava brži odziv elektrode sa većim stepenom stabilnosti.

CPS spoj sa zaštitnim rukavom

Sistem za prevenciju začepljenja spojeva (CPS™) je inovativna tehnologija kojem se pobošljšavaju pH merenja u uzorcima sa visokom koncentracijom čvrstih materija. Konvencionalne pH elektrode koriste keramičke spojebe koji se mogu brzo začepiti kada se koriste u uzorcima koji imaju visok sadržaj čvrstih materija, poput vinskog mošta ili soka. Kada se spoj začepi, elektroda ne funkcioniše kako treba. CPS tehnologija koristi poroznost mlevenog stakla u sprezi sa PTFE zaštitnim rukavom kako bi sprečila začepljenje spoja. Staklena masa omogućava pravilan protok tečnosti, dok PTFE rukav odbija čvrste materije. Kao rezultat, pH elektrode koje koriste CPS tehnologiju mogu trajati do 20 puta duže od koncencionalnih pH elektroda.

Dupli referentni spoj

Elektroda sa dvostrukim spajanjem ima unutrašnji odeljak oko referentne žice. Joni srebra prisutni su u elektrolitu unutrašnjeg odeljka, u kome se nalazi Ag / AgCl referentna žica; elektrolit izvan ovog odeljka je bez srebra. Dizajn dvostrukog spoja znači da se uzorak ne kontaminira srebrom. Ovaj dizajn omogućava merenje u primenama gde su joni srebra u uzorku nepoželjni ili za uzorke koji sadrže sulfide koji mogu dovesti do taloženja srebra i začepljenja spoja. Začepljenje rezultira nesigurnim i nestabilnim očitavanjima.

Punjiva

HI1048P je punjiva elektroda. Pošto je pH elektroda dvostrukog spoja, rastvor za punjenje je HI7082 3,5M KCl. Ovaj rastvor ne sadrži srebro kao kod rastvora za punjenje elektroda sa jednim spojem.

Glass Electrode Body

Telo od stakla je idealno za upotrebu u laboratoriji. Staklo je rezistentno na agresivne hemikalije i lako se čisti. Stakleno telo elektrode takođe omogućava lak prenos toplote na elektrolit. mV generisan od referentne ćelije zavisi od temperature. Što se pre postigne ravnoteža to je stabilniji referentni potencijal.

BNC Pin priključak

HI1048P koristi BNC i PIN priključak. BNC konektor je univerzalan jer se može koristiti na bilo kojem pH metru koji koristi ženski ulaz BNC sonde. Pin konektor koristi se za omogućavanje CAL Cheka na sledećim mernim pH meračima; HI122, HI123, HI221, HI222, HI223, HI2221, HI2222, and HI2223.
 

Jednostruki vs dvostruki spoj pH elektrode

singlevsdoublejunction

Konvencionalne elektrode su obično sa jednim spojem. Kao što je prikazano na gornjoj slici, ove elektrode imaju samo jedan spoj između unutrašnje referentne žice i spoljnog rastvora. Pod nepovoljnim uslovima, poput visokog pritiska, visoke temperature, visoko kiselih ili alkalnih rastvora, pozitivni protok elektrolita kroz spoj često se preokreće što rezultira ulaskom rastvora uzorka u referentni odeljak. Ako ovo ostane bez kontrole, referentna elektroda može postati kontaminirana, što dovodi do potpunog otkaza elektrode. Drugi potencijalni problem sa ovakvim elektrodama je začepljenje spoja usled taloženja srebrno-hlorida (AgCl). Srebro se lako taloži u uzorcima koji sadrže Tris pufer ili teške metale. Kada rastvor elektrolita stupi u kontakt sa uzorkom, neki deo AgCl će se istaložiti na spoljnoj strani spoja. To prouzrokuje drift u očitavanjima. Hannin sistem dvostrukih spajanja, kao što mu ime kaže, ima dva spoja, od kojih je samo jedan u kontaktu sa uzorkom, kao što je prikazano na slici. Pod nepovoljnim uslovima, evidentna je ista tendencija unosa uzorka. Međutim, kako se sistem referentnih elektroda fizički odvaja od intermedijarnog područja elektrolita, kontaminacija elektrode je minimizirana. Verovatnoća začepljenja spoja takođe se smanjuje sa ovakvim dizajnom elektrode, jer spoljna referentna ćelija koristi rastvor za punjenje koji je "bez srebra". Pošto nema srebra, ne stvara se ni talog koji začepljuje spoj.

Specifikacija

Ime Detalji
SKU HI1048P
Opis pH elektroda sa sistemom za sprečavanje začepljenja CPS™
Referentni spoj dupli, Ag/AgCl
Spoj/protok CPSTM
Elektrolit KCl 3.5M
Maksimalni pritisak 0.1 bar
Opseg pH: 0 do 12
Preporučena radna temperatura -5 do 60°C (23 do 140°F) - LT
Vrsta/Oblik kupolasti (prečnik 8mm)
Dužina tela 120 mm/ 175.5 mm
Temperaturni senzor DIN modeli samo
Pojačivač DIN modeli samo
Materijal staklo
Kabl koaksijalni; 1 m (3.3’)
Preporučena upotreba vino, mošt, sokovi
Priključak BNC pin*
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana