SKU
HI10430

pH elektroda za ugljovodonike i rastvarače (digitalna pH elektroda) - HI10430

31.365,00 RSD
Na lageru
HI10430 je stakleno telo ss dvostrukim spojnim pH elektrodama sa dvostrukim spojem, sa ugrađenim temperaturnim senzorom za temperaturno kompenovana merenja u jednoj izvedbi sonde. Unutar sonde nalazi se integrisani mikročip koji skladišti podatke o kalibraciji, vrstu elektrode i serijski broj, što omogućuje promenu senzora bez ponovne kalibracije. HI10430 ima trostruki keramički spoj i koristi visokotemperaturno staklo, što ga čini idealnim za rastvore na temperaturama iznad 30 ° C. Ova sonda ima 3,5 mm priključak koji je dizajniran isključivo za upotrebu sa Hanna Instruments edge® meračima.
  • Sferni stakleni vrh
  • Dupli referentni spoj
  • 3.5 mm priključak

pH elektroda za ugljovodonike i rastvarače

Ugrađeni mikro-čip

Ugrađeni mikročip čuva podatke o vrsti senzora, serijskom broju i kalibracionim podacima koji uključuju datum, vreme, nagib, stanje sonde i korišćene pufere. edge® automatski prepoznaje podatke čim se na njega priključi elektroda. Mogućnost prenosa informacija omogućava brze zamene sondi bez potrebe za ponovnom kalibracijom. Sva merenja izvršena sa elektrodom se direktno prenose na merač. Tako se prevazilaze šumovi koji se tradicionalno javljaju sa pojavom visoke ulazne impedance analognom mernog sistema. Električni šumovi mogu da se generišu iz ugrađenog temperaturnog senzora i usled rada u vlažnom okruženju.

Sferni stakleni vrh

Dizajn sfernog oblika omogućava široki kontakt sa uzorkom. To omogućava brži odziv elektrode sa većim stepenom stabilnosti. Vrh senzora stakla na HI10430 koristi Hanninu visokotemperaturnu (HT) formulaciju stakla koja ima otpor od približno 400 megaoha. Visoka impedancija čini HI10430 idealnim za agresivne hemijske primene i primene na visokim temperaturama. Uobičajene formulacije stakla pate od znatno smanjenog životnog veka na visokim temperaturama u odnosu na staklo visoke temperature.

Trostruki keramički spoj

Trostruki keramički spoj omogućuje veću brzinu protoka elektrolita iz referentne ćelije u rastvor. Standardna pH elektroda koristit će jedan keramički spoj koji omogućuje protok elektrolita od 15 do 20 µL / sat; HI10430 ima tri keramička spoja, omogućujući protok elektrolita od 40 do 50 µL / sat. Ova velika brzina protoka omogućuje brži odziv elektroda i stabilnije merenje u viskoznim rastvorima ili uzorcima niske provodljivosti.

Dupli referentni spoj

Elektroda sa dvostrukim spajanjem ima unutrašnji odeljak oko referentne žice. Joni srebra prisutni su u elektrolitu unutrašnjeg odeljka, u kome se nalazi Ag / AgCl referentna žica; elektrolit izvan ovog odeljka je bez srebra. Dizajn dvostrukog spoja znači da se uzorak ne kontaminira srebrom. Ovaj dizajn omogućava merenje u primenama gde su joni srebra u uzorku nepoželjni.

Telo staklene elektrode

Telo staklene elektrode je zbog svoje hemijske otpornosti pogodno za širok spektar primene. Staklena elektroda je kompatibilna sa mnogim nevodenim rastvaračima i drugim agresivnim hemikalijama. Staklo je takođe otporno na mnoge oblike zračenja, poput ultraljubičastog zračenja.

Specifikacije

Ime Detalji
SKU HI10430
Opis punjiva, kombinovana, digitalna pH elektroda sa dvostrukim spojem
Referentni spoj dupli, Ag/AgCl
Spoj/protok keramički, trostruki / 40-50 µL/h
Elektrolit KCl 3.5M
Maksimalni pritisak 0.1 bar
Opseg pH: 0 do 13
Preporučena radna temperatura -5 to 100°C (23 to 212°F) - HT
Vrsta/Oblik sferični (prečnik: 9.5 mm)
Temperaturni senzor Da
Odgovarajući pin ne
Pojačalo Da
Materijal staklo
Kabl 1 m (3.3’)
Preporučena upotreba ugljikovodici, boje, rastvori, morska voda, jake kiseline i baze, uzorci visoke provodljivosti, tris pufer
Priključak 3.5 mm
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana