SKU
HI84533-62

Reagens za podešavanje pH - HI84533-62

3.636,26 din.
Na lageru
HI84533-62 je bočica sa 30 ml reagensa za podešavanje pH koja se koristi za uzorke na HI84533 mini titratoru za analizu vina i voćnih sokova. Mini titrator HI84533 dizajniran je da određuje Formolov broj u niskim i visokim opsezima u vinima i voćnim sokovima. Određivanje zahteva dodavanje HI84533-62 reagensa za podešavanje pH da bi se povećala pH vrednost uzorka pre dodavanja reagensa za Formolov broj i naknadne titracije.
  • Unapred izmereni rastvori
  • Jasno obeležen brojem serije i datumom isteka
  • Zapečaćena vazdušno-nepropusna flaša

Detalji

HI84533-62 je bočica sa 30 ml reagensa za podešavanje pH koja se koristi za uzorke na HI84533 mini titratoru za analizu vina i voćnih sokova.

Za analizu je potreban HI84533-62 reagens za podešavanje pH, jer podiže pH uzorka pre titracije. Podešavanje ove alkalnog rastvora osigurava da je uzorak na tačnom pH pre dodavanja baznog reagensa formola i naknadne titracije.

Sadržaj aminokiselina i drugih jedinjenja azota u vinu ili voćnom soku određuje se titracijom kisele baze do fiksne pH vrednosti i izražava se kao ukupni asimilizujući azot. Određivanje Formolovog broj moguće je tek nakon neutralizacije titracijskih kiselina prisutnih podešavanjem pH sa reagensom HI84533-62, nakon čega sledi blokada amino grupa reakcijom sa baznim reagensom HI84533-61. Titracija se nakon toga radi sa HI84533-50 titrantom.

 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana