SKU
HI3897

Test kiselosti maslinovog ulja - HI3897

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

Komplet HI3897 je jednostavan način za određivanje procenta kiselosti vašeg maslinovog ulja. Procenat kiselosti maslinovog ulja direktan je pokazatelj njegovog kvaliteta, klasifikacije i svežine. Ispitivanje kiselosti je obično složen proces koji zahteva upotrebu različitih hemikalija u laboratorijskom okruženju. Komplet HI3897 koristi metodu titracije gde se krajnja tačka vizuelno određuje kada boja pređe iz žuto-zelene u ružičastu. Pomoću kompleta za ispitivanje kiselosti maslinovog ulja moguće je testirati kvalitet maslinovog ulja u različitim fazama prerade i skladištenja radi praćenja i održavanja najvišeg kvaliteta.
  • Kalibrisani dozirni špric
  • Jednokratne boce rastvarača
  • Speedsafe™ magnetna mešalica

HI3897 je sveobuhvatni komplet dizajniran da meri procenat kiselosti vašeg maslinovog ulja.

Početnim rastvaranjem u organskom rastvaraču, uzorak maslinovog ulja titruje se natrijum hidroksidom sve dok se ne primeti promena boje. U kompletu se isporučuje šest boca organskog rastvarača, od kojih je svaka pogodna za jedan test titracije. Osnovni rastvor za titrant dodaje se uzorku kap po kap pomoću plastičnog kalibrisanog šprica i zašiljenog vrha. HI3897 je savršeno rešenje za proizvođače maslinovog ulja koji cene brz, tačan način određivanja kvaliteta svog proizvoda.

Pregled funkcionalnosti:

Kompletna postavka za testiranje

  • Svi potrebni materijali uključeni su u komplet za testiranje, kao što su bočice sa rastvaračem za jednokratnu upotrebu, rastvor za titrant, kalibrisani špric i magnetna mešalica.

Visoka rezolucija

  • Očitavanja od 0,00 do 1,00% kiselosti određuju se do 0,01% (0,01 ml) rezolucije.

Dostupni su zamenski reagensi.

  • Nema potrebe za kupovinom novog test kompleta kada su zalihe reagenasa istrošene. Novi komplet reagensa koji sadrži rastvor titranta i boce organskog rastvarača za 10 testova može se naručiti pojedinačno.

Značaj upotrebe

Kiselost (kao% oleinske kiseline) je najosnovnija mera maslinovog ulja. To je primarni pokazatelj čistoće i svežine maslinovog ulja. Kvalitet maslinovog ulja direktno je povezan sa stepenom razgradnje masnih kiselina u ulju. Kako se vezane masne kiseline razgrađuju, nastaju slobodne masne kiseline, povećavajući procenat kiselosti ulja. Kiselost je mera slobodnih masnih kiselina prisutnih u ulju, što je direktno povezano sa njegovom čistoćom. Na kvalitet maslinovog ulja mogu negativno uticati tokom sazrevanja ili uslovi okoline. Nepravilno rukovanje, procesiranje i gnječenje tokom berbe takođe mogu doprineti razgradnji masnih kiselina i povećanju slobodne kiselosti. Nepravilno i / ili dugotrajno skladištenje može prouzrokovati da se maslinovo ulje razgradi i postane užeglo. Redovna ispitivanja kiselosti su najbolji način da se osigura i održi kvalitet i svežina. Kiselost se koristi za razlikovanje ekstra devičanskog maslinovog ulja od svih ostalih maslinovih ulja. Prema regulativi CEE 2568/91, maslinovo ulje se smatra ekstra devičanskim kada je nivo kiselosti ispod 1%. Niska vrednost kiselosti takođe ukazuje na prirodni proces ekstrakcije koji se dogodio ubrzo nakon berbe maslina.

Ekstra devičansko maslinovo ulje: Kiselost <1%

  • „Savršen ukus i miris“ sa maksimalnom kiselošću od 1 g / 100 g oleinske kiseline

Obično devičansko maslinovo ulje: Kiselost 2 - 3,3% (tolerancija 10%)

  • „Dobar ukus i miris“ sa maksimalnom kiselošću od 3,3 g / 100 g oleinske kiseline

Maslinovo ulje devičansko Lampante: >3.3% Nije pogodno za ishranu ljudi

  • „Bez ukusa i mirisa“ sa maksimalnom kiselošću > 3.3 g/100 g olenske kiseline

 

Specifikacije

Ime Detalji
SKU HI3897
Tip titracija
Najmanji inkrement 0.01 mL = 0.01%
Metod titracija
Broj testova 6
Informacije o isporuci HI3897 se isporučuje sa 6 boca organskog rastvarača spremnih za upotrebu, magnetnom mešalicom HI180I / MB, kalibrisanim špricem za doziranje ulja, kalibrisanim špricem za doziranje titranata vrhom, titrantom (bočica od 20 ml), robusnom torbom i uputstvom. maksimalna kiselost od
Reagens HI3897-010
Opeg kiselosti 0.00 to 1.00 % kiselosti
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana