SKU
HI3896-025

NPK komplet za testiranje zemljišta (po 25 zamenskih testova) - HI3896-025

6.144,03 din.
Na lageru
HI3896-025 su rezervni reagensi za određivanje azota, fosfora, pH i kalijuma pomoću HI3896 NPK kompleta za testiranje zemljišta. U kompletu se nalazi reagenasa za otprilike 25 testova za svaki parametar iz HANNA test kompleta. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi praćenja.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji:

HI3896-025 su visokokvalitetni reagensi koji su unapred izmereni, omogućavajući korisnicima da postignu brza i tačna merenja azota, fosfora, pH i kalijuma pomoću kompleta za testiranje zemljišta. Komplet uključuje dovoljno reagenasa za obavljanje 25 testova za svaki parametar.

Testovi za azot, fosfor i pH su kolorimetrijski testovi. Tokom testoviranja stvara se boja koja odgovara pogazatelju plodnosti zemljišta. Da bi se utvrdila plodnost, razvijena boja mora da se uporedi sa jednom od isporučenih karti boja.

Reagensi za azot slede metodu Ned da bi odredili koncentraciju nitrat-azota (NO3--N). Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima kako bi se upšteno odredila količina azota u tragovima, u malim, srednjim i velikim količinama.

Reagensi za fosfor slede metodu askorbinske kiseline da bi se odredila koncentracija kao fosforpentoksid (P2O5). Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima kako bi se uopšteno odredila količina fosfora u tragovima, u malim, srednjim i velikim količinama.

Reagensi za pH slede kolorimetrijsku indikatorsku metodu kako bi se određivao pH zemlje. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima koji imaju očekivani opseg pH od 4 do 9 pH.

Kalijum (K2O) test je turbidimetrijski test. Ako je u uzorku zemljišta prisutan kalijum, formira se zamućenost. Takođe stvoriće se i plava boja što pomaže očitavanju rezultata. Da bi se utvrdila količina prisutnog kalijuma, razvijena boja mora da se uporedi sa priloženom karticom boja.

Reagensi za kalijum slede postupak tetrafenilborata za određivanje koncentracije kalijum oksida (K2O). Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima koji uopšteno pokazuju količinu kalijuma u ​​tragovima, u malim, srednjim i velikim količinama.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana