SKU
HI3896

NPK test komplet (25 testova) - HI3896

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI3896 je hemijski, NPK test komplet za određivanje uobičajeno praćenih parametara u poljoprivrednim analizama. Korišćenjem Hanninog NPK testa za zemljište moguće je izmeriti pH i najvažnije elemente za rast biljaka: azot (N), fosfor (P) i kalijum (K). Ovaj komplet je opremljen svim potrebnim reagensima i opremom za obavljanje preko 25 testova za svaki parametar.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Svi reagensi su označeni datumom isteka i brojem serije radi sledljivosti
  • Uz NPK test komplet dolazi i sveska za beleške sa uputsvima.

HI3896 je hemijski, HPK test komplet koji koristi kolorimetriju i turbidimetriju za merenje četiri parametra uobičajena u testoranju zemljišta: azota, fosfora, kalijuma i pH. HI3896 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za obavljanje svake analize, a svi reagensi su pojedinačno dostupni kada se potroše. Hanna HPK test komplet pruža korisnicima osnovni alat za procenu najvažnih karakteristika vezanih za kvalitet zemljišta.

Pregled funkcionalnosti:

Kompletno opremljen

  • U HPK test kompletu se nalaze svi potrebni materijali, poput epruveta, kašičica, četkica, komparatora boja, reagensa, rastvora i priručnika.

Dostupni su zamenski reagensi.

  • Nema potrebe za kupovinom novog test kompleta kada su zalihe reagenasa istrošene. Reagensi za svaki parametar se mogu poručiti pojedinačno.

Značaj upotrebe

Raspon pH zemljišta od pH 5,5 do 7,5 uključuje većinu biljaka; međutim, neke vrste preferiraju kiselije ili alkalne sredine. Kako god, svaka biljka uspeva u određenom rasponu pH. pH snažno utiče na dostupnost hranljivih sastojaka i na prisustvo mikroorganizama i biljaka u zemljištu. Tri makronutrijenta koja su biljkama najpotrebnija su azot (N), fosfor (P) i kalijum (K) Ostali elementi, takozvani mikroelementi, uglavnom su prisutni u dovoljnim količinama u tlu, jer su biljkama potrebni u manjim koncentracijama.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana