SKU
HI3895

NPK Hemijski test set za analizu zemljišta (10 testova za svaki)

4.428,00 RSD
Nema na zalihi

HI3895 je hemijski test set za određivanje uobičajeno nadgledanih parametara u ispitivanju zemljišta.

 Korišćenjem Hanninog kompleta za brzi test zemljišta moguće je meriti pH i najvažnije elemente za rast biljaka: azot (N), fosfor (P) i kalijum (K). Ovaj komplet je opremljen svim potrebnim reagensima i opremom da izvrši preko 10 testova za svaki parametar.

  • Unapred pripremljeni reagensi za lakšu upotrebu
  • Svi reagensi označeni datumom isteka i brojem serije radi sledljivosti
  • Epruvete za praktično rukovanje

HI3895 je hemijski test kit koji koristi kolorimetriju i turbidimetriju za merenje četiri uobičajena parametra u ispitivanju zemljišta: azot, fosfor, kalijum i pH. HI3895 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za obavljanje svake analize, a svi reagensi su pojedinačno dostupni kada ih ponestane. Hannin komplet za brzi test zemljišta pruža korisnicima osnovni alat za procenu važnih karakteristika u vezi sa kvalitetom zemljišta.

Karakteristike na prvi pogled

Kompletno podešavanje

  • Svi potrebni materijali su uključeni u komplet za testiranje, kao što su epruvete, kartice za poređenje boja, reagensi i rastvori.

Dostupni su zamenski reagensi

  • Nema potrebe da kupujete novi komplet kada su reagensi iscrpljeni. Reagensi za svaki parametar se mogu naručiti pojedinačno.

Značaj upotrebe

Opseg pH zemljišta od pH 5,5 do 7,5 obuhvata većinu biljaka; međutim, neke vrste preferiraju kiseliju ili alkalniju sredinu. Ipak, svaka biljka uspeva u određenom pH opsegu. pH snažno utiče na dostupnost hranljivih materija i prisustvo mikroorganizama i biljaka u zemljištu. Tri makronutrijenta koja su biljkama najpotrebnija su azot (N), fosfor (P) i kalijum (K). Ostali elementi, takozvani mikroelementi, uglavnom su prisutni u dovoljnim količinama u zemljištu jer su biljkama potrebni samo u manjim dozama.

 

Specifikacija

Šifra

HI3895

Naziv proizvoda

NPK Hemijski test set za zemljište  (10 testova svaki) - HI3895

Zahtev za ponudom

Da

Vrsta pH merenja

Kolorimetrijsko

pH Opseg

4 do 9 pH

pH Rezolucija

1 pH

pH Metoda

pH indikator

pH broj testova

10

Tip merenja Nitrata

Kolorimetrijsko

Nitrati Opseg

trag, nizak, srednji, visok

Nitrati Rezolucija

Ned

Nitrati broj testova

10

Azot, Ukupni, Vrsta merenja

Kolorimetrijsko

AZot, Ukupni Opseg

tragovi, niski, srednji, visoki

Azot, Ukupni, Metoda

Ned

Azot, Ukupni broj testova

10

Fosfor Tip merenja

kolorimetrijsko

Fosfor opseg

Tragovi, niski, srednji, visoki

Fosfor Metoda

askorbinska kiselina

Fosfor broj testova

10

Kalijum Tip Merenja

Turbidimetrijski

Kalijum Opseg

Tragovi, niski, srednja, visoki

Kalijum Metoda

tetrafenilborat

Kalijum Broj testova

10

Informacije za poručivanje

HI3895 komplet za testiranje uključuje 40 paketića praha (po 10 za N, P, K), plastičnu pipetu od 1 mL, epruvete (4), kartice u boji (4) i jednu graduisanu karticu.

 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana