SKU
HI707-25

Reagensi za nitrite (Nizak opseg) za Checker® (25 Testova) - HI707-25

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI707-25 su zamenski reagensi za Checker® za određivanje nitrita u niskom opsegu. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvode se u našem najsavremenijem postrojenju i na svakoj bočici su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi sledljivosti.

Detalji

HI707-25 su visokokvalitetni reagensi koji su unapred pripremljeni, omogućavajući korisnicima da postignu brza i tačna merenja pomoću Checker-a® za određivanje nitrita u niskom opsegu. Ovi reagensi slede metodu dijazotizacije u kojoj reakcija nitrita i reagensa boji uzorak u roze nijansu. Jednostavnim dodavanjem kesice iz pakovanja HI707-25 reagensa u uzorak, reakcija će se odvijati i HI707 će odrediti koncentraciju na osnovu proizvedene boje. Rezultati se prikazuju u ppb nitrita. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom od 0 do 600 ppb nitrita.

Rastvor

Pakovanje Kesice
Količina 25
Metod Adaptacija EPA metode dijazotizacije 354.1. Reakcija između nitrita i reagensa izaziva ružičastu nijansu u uzorku.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana