SKU
HI4013

Polućelijska Jon selektivna elektroda za određivanje nitrata - HI4013

115.251,00 RSD
Na lageru
HI4013 je polućelijska jon selektivna elektroda za određivanje nitrata (NO3-) u rastvoru. PVC membrana koja se sastoji od organskog jonskog izmenjivača stvara promenu potencijala usled razmene nitratnih jona između membrane organskog polimera i uzorka. Unutrašnji senzorski elementi smešteni su u izdržljivom epoksidnom telu. HI4013 je idealna za razne primene u prehrambenoj industriji, poljoprivredi i analizi vode.
  • Tečni membranski senzor
  • Detekcija od 0.62 do 6,200 mg/L NO3-
  • Za upotrebu sa referentnom polućeljiskom elektrodom HI5315.
Jon selektivna elektroda za određivanje nitrata HI4013 je potenciometrijski polu-ćelijski senzor smešten unutar epoksidnog tela. Unutrašnji elementi su izolovani od uzorka pomoću organske membrane polimera. Ovom tečnom membranskom senzoru potrebna je posebna referentna elektroda da bi kompletirao merni sistem.

Hannine tečne membranske polućelijske elektrode dizajnirane su za upotrebu sa referentnom polućelijskom elektrodom HI5315. Ova referentna polućelijska elektroda ima kupolasti spoj. Prekrivena geometrija konusa senzora formira tečni spoj sa testiranim rastvorom na vrhu spoja, stvarajući visoko stabilan referentni potencijal i konzistentne brzine protoka elektrolita u rastvor. Jednostavnim pritiskom gornjeg dela ISE-a olakšava se pražnjenje rastvora za punjenje elektrolita i zamena po potrebi.

Da bi HI4013 tačno odredila nitrate, važno je da se jonska snaga standarda i uzorka podesi na visoku i konstantnu vrednost pomoću rastvora za podešavanje ionske snage (ISA). Podešivač osigurava da je koeficijent aktivnosti konstantan tako da se može meriti koncentracija slobodnih nitratnih jona. Merenjem svih rastvora sa konstantnom jonskom snagom smanjuje se greška između merenja. Jon selektivna elektroda za određivanje nitarata HI4013 može da meri od 10 uM (0,62 mg / L) do 0,1 M (6,200 mg / L).

Konverziona tabela za NO3-

 

Pomnožiti

mol/L (M) do ppm (mg/L)

62000

ppm (mg/L) do M (mol/L)

1.61 x 10-5

Pregled funkcionalnosti:

Zamenjivi senzorni moduli

  • Polućelijske jon selektivne elektrode sa tečnom membranom su elektrode koje detektuju slobodne jone u rastvoru. Ovaj tip ISE dizajniran je tako da uključuje jednostavnu zamenu senzorskog modula.

Izdržljivo epoksi telo

  • Telo sonde sastoji se od izdržljive epoksidne smole.

BNC priključak

  • HI4013 ima univerzalni BNC konektor za lako povezivanje sa bilo kojim laboratorijskimmernim uređajem sa ženskim ulazom BNC sonde.

Teorija upravljanja elektrodom

Tečna membrana jon selektivne elektrode razvija napon zbog jonske razmene koja nastaje između rastvora i polimerne membrane koja sadrži organsku smolu za razmenu jona. Kada je jonska saga rastvora fiksirana dodatkom podešivača jonske snage, napon je proporcionalan koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Specifikacije

   
SKU HI4013
Vrsta polimer membrana; polućelijska
Merni opseg 1.0M do 1•10-5M 6200 Do 0.62 mg/L (ppm) 1400 do 0.4 mg/L (ppm) kao N
Optimalni pH opseg 3.0 to 8
Temperaturni opseg 0 do 40°C
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela epoxy/PVC
Kabl 1 m koaksijalni
Uobičajene primene određivanje slobodnog nitrata u prirodnim vodama (slatkim i morskim), te u uzorcima hrane i biljaka
Priključak BNC
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana