SKU
HI84531-02

Mini titrator za određivanje titracijske alkalnosti vode - HI84531

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI84531 je jednostavni, pristupačni i brzi automatski mini titrator koji je dizajniran za određivanje nivoa titracijske alkalnosti vode. Na osnovu metode kiselinsko bazne titracije, ovaj mini titrator koristi optimizovani unapred programirani metod analize sa moćnim algoritmom koji određuje završetak reakcije titracije upotrebom pH elektrode. HI84531 sadrži preciznu klipnu dozirnu pumpu koja dinamički prilagođava jačinu doziranja na osnovu promene napona. Ovaj sistem doziranja smanjuje količinu vremena potrebnog za titraciju, istovremeno obezbeđujući precizno određivanje količine korišćenog titrana. Ovaj mini titrator se isporučuje u kompletu sa svim materijalima potrebnim za izvođenje merenja alkalnosti u malim i velikim opsezima. Sve hemikalije su prethodno pripremljene, uključujući standardizovane titrante, reagense i rastvor za kalibraciju pumpe. Nema potrebe za volumetrijskim staklenim posudama ili za analitičke vage.

 

  • Klipna pumpa za precizno dinamičko doziranje
  • Kompletiran sa staklenom elektrodom sa dvostrukim spajanjem
  • Unapred pripremljeni titranti i reagensi.

Mini titrator za određivanje titracijske alkalnosti vode i otpadnih voda

Alkalnost je sposobnost vode da neutralizuje kiseline. Ukupna alkalnost koja se može titrovati meri se pre svega za tri vrste alkalnosti prisutnih u uzorku vode: hidroksidi, karbonati i bikarbonati. Alkalnost u vodi može biti rezultat doprinosa uobičajenih hemikalija, uključujući karbonate, bikarbonate, hidrokside, fosfate, borate i soli organskih kiselina.

Alkalnost uzorka vode ukazuje na njegovu sposobnost da se odupre promeni pH. Količina alkalnosti u vodi uglavnom je posledica prisutnih bikarbonata / karbonata. Nizak nivo alkalnosti ukazuje na to da je voda podložna promenama pH, dok visok nivo alkalnosti ukazuje na to da će voda moći da se odupre promenama pH. Alkalnost se takođe može koristiti za određivanje korozivnog kapaciteta vode i može dati procenu tvrdoće vode.

pH elektroda sa dvsotrukim spojem

HI84531 se isporučuje sa HI1131B, staklenom, kombinovanom elektrodom sa dvostrukim spojem. Sferni dizajn osetnog vrha odgovara tečnim, vodenastim uzorcima. Ova svestrana elektroda omogućuje široku površinu kontakta sa uzorkom i idealna je za direktna merenja ili kiselinsko-bazne titracije u industriji vode.

Klipna dozirna pumpa

Srce HI84531 je klipna pumpa za biretu. Ova vrsta sistema za doziranje koristi motor u kojem je svaka doza vrlo precizno kontrolisana i tačno određena zapremina. Upravljano klipnom biretom je dinamičko, tako da se volumen titranta koji se dozira automatski podešava na osnovu napona reakcije prethodne doze. Ova vrsta doziranja ubrzava proces titracije omogućujući da se dozira više titranta na početku titracije, a zatim vrlo male doze kako se postigne krajnja tačka.

Automatska mešalica

Ugrađena mešalica se automatski održava brzinom od 600 rpm, bez obzira na viskoznost rastvora koji se titruje.

Opcije na ekranu

 

 

Jednostavan korisnički interfejs

HI84531 ima intuitivan korisnički dizajn sa jasno definisanim tasterima i velikim ekranom kojim je lako upravljati. Instrument poseduje ugrađeni režim za uputsva i pomoć, koji kada se aktivira, vodi korisnika korak po korak kroz titracioni proces. Namenski HELP taster je uvek dostupan kako bi se omogućio pristup informacijama specifičnim za sadržaj tokom kalibracije i titracije.

 

 

Upozorenja

Korisnici se upozoravaju ako postoji greška u postupcima kao kada titracija premašuje maksimalnu količinu titranta.

 

 

Graphic Mode

Ovaj mini titrator prikazuje detaljne podatke tokom titracije, uključujući grafikon titracione krive u realnom vremenu.

 

 

Učitavanje na zahtev

HI84531 omogućava evidentiranje podataka do 400 uzoraka: 200 rezultata titracije i 200 očitavanja pH / mV. Sačuvani podaci se mogu preneti na USB uređaj ili na PC putem USB priključka.

 

 

pH/mV Merač

Pored automatskog titratora, HI84531 se takođe može koristiti i kao pH / mV merač. Kao pH metar, ima mnoštvo karakteristika profesionalnih uključujući automatsku kalibraciju do tri tačke sa četiri dostupna pufera, 0,01 pH rezoluciju, tačnost od ± 0,01 pH, automatsku temperaturnu kompenzaciju i sveobuhvatne GLP podatke.

 

 

CAL Check™

Tačnost se osigurava sa jedinstvenom HANNA instruments funkcijom CAL CheckTM koja analizira odziv elektrode tokom kalibracionog procesa. Na osnovu odziva elektrode u puferu, na ekranu se prikazuju indikatori koji upozoravaju korisnika na potencijalne probleme tokom kalibracije. Ovi indikatori uključuju kontaminirani pufer, prljavu / pokvarenu elektrodu i ukupno stanje sonde. CAL CheckTM funkcija ne samo da obezbeđuje tačno očitavanje pH vrednosti kada se HI84531 koristi kao pH metar, već i tačnu titraciju, jer je krajnja tačka titracije alkalnosti titracije određena podešenom pH vrednošću.

 

 

Specifikacije:

sku 

HI84531-02 

Opseg 

niski opseg: 30.0 do 400.0 mg/L; 0.6 to 8.0 meq/L 
visoki: 300 do 4000 mg/L; 6.0 do 80.0 meq/L 

Rezolucija 

Nizak opseg: 0.1 mg/L (ppm); 0.1 meq/L 
visok opseg: 1 mg/L (ppm); 0.1 meq/L 

tačnost (@25ºC/77ºF) 

Mali opseg: ± 1 mg / L ili 3% očitavanja, zavisno od toga šta je veće 
Veliki opseg: ± 10 mg / L ili 3% očitavanja, šta god je veće 

Zapremina uzorka 

50 mL 

Metod 

kiselinsko-bazna titracija (jaka alkalnost / ukupna alkalnost) 

Princip 

titracija krajnje tačke: 8,30 pH (fenolftalein) / 4,50 pH (bromkrezol zeleno-metil crvena) 

Brzina pumpe 

10 mL/min 

Brzina mešanja 

600 rpm 

pH opseg 

-2.0 do 16.0 pH; -2.00 do 16.00 pH 

pH Rezolucija 

0.1 pH / 0.01 pH 

pH tačnost (@25ºC/77ºF) 

±0.01 pH 

pH kalibracija 

kalibracija u jednoj, dve ili tri tačke; četiri dostupna bafera (4.01, 7.01, 8.30, 10.01) 

Temperaturna kompenzacija 

ručna ili auto 

mV opseg 

-2000.0 do 2000.0 mV 

mV Rezolucija 

0.1 mV 

mV tačnost (@25ºC/77ºF) 

±1.0 mV 

Temperaturni opseg 

-20.0 do 120.0°C; -4.0 do 248.0°F; 253.2 do 393.2 K 

Temperaturna rezolucija 

0.1°C; 0.1°F; 0.1K 

Temperaturna tačnost (@25ºC/77ºF) 

±0.4°C; ±0.8°F; ±0.4 K 

Učitavanje 

Do 400 ( 200 titracija, 200 pH/mV očitavanja) 

Elektroda 

HI1131B staklena, punjiva elektroda sa BNC priključkom i 1m kabla 

Temperaturna sonda 

HI7662-T od nerđajućeg čelika sa 1 m (3.3’) kabla 

Okruženje 

0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 95% ne-kondenzujući 

Napajanje 

12 VDC adapter 

Dimenzije 

235 x 200 x 150 mm (9.2 x 7.9 x 5.9”) 

Težina 

1.9 kg (67.0 oz.) 

Informacije o isporuci 

HI84531 se isporučuje sa pH-elektrodom HI1131B, temperaturnom sondom HI7662-M, HI84531-50 titrantom niskog opsega (120 ml), HI84531-51 titrantom visokog opsega (120 ml), kalibracionim standardom HI84531-55 (230 ml), čašama od 100 ml ( 2), ventil pumpe za doziranje, špric od 5 ml, automatska pipeta od 2000 l sa dva plastična vrha, komplet cevi (aspiraciona cev sa poklopcem bočice sa titrantom i cev za točenje sa vrhom), mešalica, adapter za napajanje, uputstvo za upotrebu i sertifikat o kvalitetu. 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana