SKU
HI84530-02

Mini Titrator za određivanje titrabilne kiselosti u vodi - HI84530

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI84530 je jednostavan za upotrebu, brz i pristupačan, titrator konstruisan za određenu metodu za određivanje titrabilne kiselosti u vodi. Zasnovan na metodi kiselinsko-bazne titracije, ovaj mini titrator koristi optimizovani unapred programirani metod analize sa moćnim algoritmom koji potenciometrijski određuje završetak reakcije titracije pomoću pH elektrode. HI84530 sadrži preciznu klipnu dozirnu pumpu koja dinamički prilagođava jačinu doziranja na osnovu promene napona. Ova vrsta sistema za doziranje smanjuje vreme potrebno za titraciju, istovremeno pružajući vrlo tačno određivanje količine upotrebljenog titranta. Ovaj mini titrator se isporučuje u kompletu sa svim materijalima neophodnim za izvođenje merenja kiselosti u vodi na malim i visokim nivoima. Sve hemikalije su prethodno pripremljene, uključujući standardizovane titrante, reagense i rastvor za kalibraciju pumpe. Nema potrebe za volumetrijskim staklenim posudama ili za analitičke vage.

 

  • Klipna pumpa za precizno dinamičko doziranje
  • Unapred pripremljeni titranti i reagensi.
  • Laboratorijska upotreba pH i mV merača

Mini titrator za određivanje titrabilne kiselosti u vodi

Kiselost je važan parametar koji se koristi za određivanje kvaliteta vode (površinske, pitke, otpadne vode). Kiselost utiče na mnoge stvari, uključujući stope hemijskih reakcija, biološke procese i korozivnost. Takođe se može koristiti za nadgledanje zagađenja u otpadnim i pijaćim vodama

Ukupna titrabilna kiselost je kvantitativno merenje sposobnosti uzorka vode da reaguje jakim baznim rastvorom do određene pH vrednosti. Mnoge hemijske vrste mogu doprineti merenju kiselosti u zavisnosti od metode analize Ove vrste mogu uključivati jake kiseline (hlorovodonična kiselina, azotna kiselina, sumporna kiselina itd.), Slabe kiseline (sirćetna kiselina, ugljena kiselina itd.) I hidrolizne soli (gvožđe, aluminijum, mangan itd.)

pH elektroda sa dvsotrukim spojem

HI84530 se isporučuje sa HI1131B, kombinovanom pH elektrodom sa dvostrukim spojem. Sferni dizajn osetnog vrha odgovara tečnim, vodenastim uzorcima. Ova svestrana elektroda pruža široku površinu kontakta sa uzorkom i idealna je za direktna merenja ili titracije kiselinske baze u industriji vode.

Klipna dozirna pumpa

Klipna dozirna pumpa je srce ovog mini titratora. Ova vrsta sistema za doziranje koristi motor u kojem je svaka doza vrlo precizno kontrolisana i tačno određena zapremina. Upravljano klipnom biretom je dinamičko, tako da se volumen titranta koji se dozira automatski podešava na osnovu napona reakcije prethodne doze. Ova vrsta doziranja ubrzava proces titracije omogućujući da se dozira više titranta na početku titracije, a zatim vrlo male doze kako se postigne krajnja tačka.

Automatska mešalica

Ugrađena mešalica se automatski održava na brzini od 700 o / min, bez obzira na viskoznost rastvora koji se titrira.

 

 

Pomoć na ekranu

HI84530 ima intuitivan korisnički dizajn sa jasno definisanim tasterima i velikim ekranom kojim je lako upravljati. Merač ima ugrađeni vodič, koji će, kada je omogućen, voditi korisnika korak po korak kroz postupak titracije. Namenski taster HELP je uvek dostupan kako bi se omogućio pristup informacijama specifičnim za sadržaj tokom kalibracije i titracije

 

 

Upozorenja

Korisnici se upozoravaju ako postoji greška u postupcima kao kada titracija premašuje maksimalnu količinu titranta.

 

 

Prikaz titracione krive

Ovaj mini titrator prikazuje detaljne podatke tokom titracije, uključujući grafikon titracione krive u realnom vremenu.

 

 

Učitavanje i opoziv podataka

HI84530-02 omogućava evidentiranje podataka do 400 uzoraka: 200 rezultata titracije i 200 očitavanja pH / mV. Sačuvani podaci se mogu preneti na USB uređaj ili na PC putem USB priključka.

 

 

pH/mV/Metar

Pored automatskog titratora, HI84530 se takođe može koristiti i kao pH / mV merač. Kao pH merač ima mnoštvo profesionalnih karakteristika, uključujući automatsku kalibraciju do tri tačke sa četiri raspoloživa pufera, rezoluciju pH 0,01, tačnost ± 0,01 pH, automatsku kompenzaciju temperature i sveobuhvatne GLP podatke.

 

 

CAL Check™

Tačnost se osigurava sa jedinstvenom HANNA instruments funkcijom CAL CheckTM koja analizira odziv elektrode tokom kalibracionog procesa. Na osnovu odziva elektrode u puferu, na ekranu se prikazuju indikatori koji upozoravaju korisnika o potencijalnim problemima tokom kalibracije. Ovi indikatori uključuju kontaminirani pufer, prljavu / pokvarenu elektrodu i ukupno stanje sonde. CAL CheckTM funkcija ne samo da obezbeđuje tačno očitavanje pH kada se HI84530 koristi kao pH metar, već i tačnu titraciju, jer je krajnja tačka titrabilne kiselosti određena podešenom pH vrednošću.

 

 

Specifikacije:

sku 

HI84530 

opseg 

Mali opseg (kao CaCO2): 15,0 do 400,0 mg / L; 0,3 do 8,0 meq / L 
„Visok opseg (kao CaCO₃): 300 do 4000 mg / L; 6,0 do 80,0 meq / l 

Rezolucija 

NIzak opseg: 0.1 mg/L / 0.1 meq/L 
visok: 1 mg/L / 0.1 meq/L 

Tačnost (@25ºC/77ºF) 

NIzak opseg: ±0.5 mg/L ili 3% očitavanja koje god je veće 
Visoki: ±15 mg/L ili 3% očitavanja koje god je veće 

Zapremina uzorka 

50 mL 

Metod 

kiselinsko bazna titracija 

Princip 

završna tačka titracije: 8.30 pH (fenolftalein) or 3.7 pH (metil narandžasto) 

Brzina pumpe 

10 mL/min 

Brzina mešanja 

600 rpm 

pH opseg 

-2.0 do 16.0 pH; -2.00 do 16.00 pH 

pH Rezolucija 

0.1 pH / 0.01 pH 

pH tačnost (@25ºC/77ºF) 

±0.01 pH 

pH kalibracija 

1,2 ili 3 tačke sa setom pufera (4.01, 7.01, 8.20, 10.01) 

Temperaturna kompenzacija 

ručna ili auto 

mV opseg 

-2000.0 do 2000.0 mV 

mV Rezolucija 

0.1 mV 

mV tačnost (@25ºC/77ºF) 

±1.0 mV 

Temperaturni opseg 

-20.0 do 120.0°C; -4.0 do 248.0°F; 253.2 do 393.2 K 

Temperaturna rezolucija 

0.1°C; 0.1°F; 0.1K 

Temperaturna tačnost (@25ºC/77ºF) 

±0.4°C; ±0.8°F; ±0.4 K 

Učitavanje 

Do 400 ( 200 titracija, 200 pH/mV očitavanja) 

Elektroda 

HI1131B staklena, punjiva elektroda sa BNC priključkom i 1m kabla 

Temperaturna sonda 

HI7662-T od nerđajućeg čelika sa 1 m (3.3’) kabla 

Okruženje 

0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 95% ne-kondenzujući 

Napajanje 

12 VDC adapter 

Dimenzije 

235 x 200 x 150 mm (9.2 x 7.9 x 5.9”) 

Težina 

1.9 kg (67.0 oz.) 

Informacije o isporuci 

HI84530 se isporučuje sa pH-elektrodom HI1131B, temperaturnom sondom HI7662-T, HI84530-50 titrantom niskog opsega, HI84530-51 titrantom visokog opsega, HI84530-55 standardom za kalibraciju, HI84530-60 vodonik-peroksidom, čaše od 100 ml (2), dozirna pumpa ventil, špric od 5 ml, plastična pipeta od 1 ml, komplet epruveta (aspiraciona cev sa poklopcem bočice sa titrantom i cev za točenje sa vrhom), mešalica, adapter za napajanje, uputstvo za upotrebu i sertifikat o kvalitetu. 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana