SKU
HI764-25

Reagensi za određivanje nitrita u ultra niskom opsegu u morskoj vodi (25 Testova) - HI764-25

Nema na zalihi

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI764-25 su zamenski reagensi za Checker® za određivanje nitrita u ultra niskom opsegu u morskoj vodi. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem modernom pogonu i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom isteka, radi sledljivosti.

Detalji

HI764-25 su visokokvalitetni reagensi koji su unapred pripremljeni, omogućavajući korisnicima da postignu brza i tačna merenja pomoću Checker-a za određivanje nitrita u ultra niskom opsegu u morskoj vodi - HI764. Ovi reagensi slede metodu dijazotizacije u kojoj reakcija nitrita i reagensa boji uzorak u roze nijansu. Jednostavnim dodavanjem pakovanja HI764-25 reagensa u uzorak, reakcija će se odvijati i na osnovu promene boje HI764 Checker će određivati koncentraciju nitrita. Rezultati se prikazuju u ppb nitrita. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim opsegom od 0 do 200 ppb nitrita.

Rastvor

Pakovanje Kesice
Količina 25
Metod adaptacija EPA metode dijazotizacije 354.1.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana