SKU
Hi84500-50

Titrant za sumpor dioksid (niski opseg) - HI84500-50

2.382,38 din.
Na lageru
Mini titrator HI84500 sumpor-dioksid za analizu vina koristi dva različita rastvora titrana, zavisno od odabranog raspona, pri merenju slobodnog i ukupnog sumpor-dioksida. HI84500-50 je flaša od 230 ml titranta za sumpor-dioksid za niski opseg sa očekivanim rasponom između 1,0 do 40,0 ppm SO2 sumpor-dioksida. Rastvor titrana je unapred standardizovan, čineći titracije brzim, tačnim i jednostavnim za obavljanje.
  • Unapred standardizovani titrant
  • Jasno obeležen brojem serije i datumom isteka
  • Zapečaćena vazdušno-nepropusna flaša

Detalji

HI84500-50 je boca od 230 ml titranta ​​koja se koristi za određivanje sumpor dioksida u malim opsezima. Mini titrator HI84500 dizajniran je za određivanje nivoa slobodnog i ukupnog sumpor-dioksida u vinu pomoću potenciometrijske titracije. HI3148B ORP elektroda koristi se za otkrivanje krajnje tačke i za niži (1,0 do 40,0 ppm SO2) i visoki (30 do 400 ppm SO2) opseg. HI84500 može se koristiti sa svim vinima, uključujući i crvena, koja je teško testirati tradicionalnim metodama zbog teškoća uočavanja karakteristične promene boje kada se dostigne krajnja tačka.

HI84500 određuje koncentraciju slobodnog i ukupnog sumpor-dioksida u vinu Riperovom metodom. Višak jodida dodaje se uzorku vina i reaguje sa jodatnim titrantom da bi se stvorio jod:

IO3- 5I- 6H → 3I2 3H2O

Proizvedeni jod reaguje sa sumpor-dioksidom u vinu, prema redoks reakciji ispod:

H2SO3 I2 → H2SO4 2HI

Specifikacije:

pH

Pakovanje

flaša

Veličina

230 mL

Količina

1

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana