SKU
HI84529-50

Titracioni rastvor za mini titrator za određivanje titracijske kiselosti u mlečnim proizvodima (niski opseg) - HI84529-50

4.059,00 RSD
Na lageru
HI84529-50 je bočica sa titracionim rastvorom od 120 ml za upotrebu sa HI84529 mini titratorom za određivanje titracijske kiselosti mlečnih proizvoda. Mini titrator HI84529 meri kiselost u dva različita opsega (visok i nizak), kao i nudi dve različite veličine uzoraka koje možete izabrati prilikom merenja u malom opsegu (20 i 50). Na raspolaganju su tri različita rastvora titranata na osnovu raspona koji se koristi i težine uzorka, od kojih svaki ima različitu koncentraciju. HI84529-50 je za titraciju u niskom opsegu (0,01 do 0,20% l.a.) Koristeći uzorak od 20 ml ili 20 g. Titrant je unapred standardizovan, eliminišući potrebu za bilo kakvim volumetrijskim staklenim posuđem ili analitičkom vagom i čineći titracije brzim, tačnim i jednostavnim za izvođenje.
  • Unapred standardizovani titrant
  • Jasno obeležen brojem serije i datumom isteka
  • Nepropusna boca sa nepropusnim zatvaračem za osiguravanje kvaliteta.

Titracioni rastvor za određivanje titracijske kiselosti mlečnih proizvoda

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana