SKU
HI4012

Polućelijska jon selektivna elektroda za olovo/sulfat - HI4012

116.973,00 RSD
Na lageru
HI4012 je čvrsta polućelijska jon selektivna elektroda (ISE) za određivanje olova (Pb2 ) u rastvoru i indikator za sulfate u titraciji. Osetljiva peleta sa olovo sulfidom stvara promenu potencijala usled razmene jona između neorganske membrane peleta i uzorka. Unutrašnji senzorski elementi smešteni su u izdržljivom epoksidnom telu. HI4012 je idealna za razne primene u industriji oplate i monitoringu životne sredine.
  • Čvrsti senzor
  • Detekcija od 0.21 do 20,700 mg/L Pb2
  • Za upotrebu sa referentnom polućeljiskom elektrodom HI5315.

Jon selektivna elektroda za olovo / sulfat HI4012 je potenciometrijski polu-ćelijski senzor smešten u epoksidno telo. Unutrašnji elementi su izolovani iz uzorka kompresovanom membranom olovo sulfida. Ovom čvrstom senzoru je potrebna posebna referentna elektroda da bi kompletirao merni sistem.

Hannine jon selektivne elektrode dizajnirane su za upotrebu sa HI5315 referentnom polovinom ćelije. Ova referentna polućelijska elektroda ima kupolasti spoj. Prekrivena geometrija konusa referentnog spoja formira spoj tečnosti sa test rastvorom na vrhu, stvarajući visoko stabilan referentni potencijal i konzistentne brzine protoka elektrolita u rastvor. Jednostavnim pritiskom gornjeg dela ISE-a olakšava se pražnjenje rastvora za punjenje elektrolita i zamena po potrebi.

Da bi HI4012 tačno odredio koncentraciju olova, važno je da se jonska snaga standarda i uzorka podesi na visoku i konstantnu vrednost pomoću rastvora za podešavanje olovne jonske snage. Podešivač jonske snage osigurava da je koeficijent aktivnosti konstantan tako da se može meriti koncentracija slobodnih olovnih jona. Merenjem svih rastvora sa konstantnom jonskom snagom smanjuje se greška između merenja. Ova čvrsta jon selektivna elektroda može da meri od 1 uM (0,21 mg / L) do 0,1 M (20,700 mg / L).

HI4012 se takođe može koristiti kao indikator za praćenje napretka i otkrivanje krajnje tačke precipitacije titracije sulfata. Tokom titracije, olovo / sulfat ISE prati koncentraciju olova, dok se za titriraciju uzorka koristi rastvor olovnog perhlorata. Olovo u rastvoru titranta reaguje sa sulfatnim jonima koji su prisutni u uzorku i formira talog. Jednom kada su svi olovni i sulfatni joni reagovali, dolazi do promene mV signala krajnje tačke i na kraju koncentracije sulfata

Konverziona tabela Pb2

  Pomnožiti

mol/L (M) do ppm (mg/L)

2.072 x 105

ppm (mg/L) do M (mol/L)

4.826 x 10-6

Pregled funkcionalnosti:

Stabilni fiksirani senzorni moduli

  • Jon selektivna elektroda za hloride je elektroda koje detektuje slobodne jone u rastvoru. Nerastvorljiva, kompresovana senzorska peleta je pričvršćena na polućelijsku jon selektivnu elektrodu HI4012 za olovo / sulfat fiksnim senzorskim modulom radi lakše upotrebe.

Izdržljivo epoksi telo

  • Telo sonde napravljeno je od izdržljive epoksidne smole.

BNC priključak

  • HI4012 ima univerzalni BNC konektor za lako povezivanje sa bilo kojim mernim uređajem sa ženskim ulazom BNC sonde.

Teorija upravljanja elektrodom

Čvrsti senzor elektrode razvija napon zbog jonske razmene koja nastaje između rastvora i neorganske membrane. Ravnoteža nastaje zbog vrlo ograničene rastvorljivosti membranskog materijala u uzorku. Kada je jonska saga rastvora fiksirana dodatkom podešivača jonske snage, napon je proporcionalan koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Specifikacije

   
SKU HI4012
Vrsta čvrsta polućelijska
Opseg merenja 0.1M do 1•10-6M 20700 do 0.21 mg/L (ppm)
Optimalni pH opseg 4 do 7
Temperaturni opseg 0 do 80°C
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela epoxy
Kabl 1 m koaksijalni
Uobičajene primene određivanje olovnih jona u oplati i kao indikator titracije
Priključak BNC
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana