SKU
BL120-10

Kontroler za bazene i SPA bez analognog izlaza - BL120-10

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

Pouzdanost i kontrola

  BL120 kontroler bazena je kompletan sistem dizajniran za održavanje kvaliteta vode za dezinfekciju bazena, SPA i Welness centara. BL120 je dostupan u 2 konfiguracije Osnovna verzija je in-line model koji omogućava direktnu ugradnju sondi i hemijskih injektora u postojeće cevovode. Druga verzija je verzija na ploči sa bypass protočnom ćelijom. Bypass protočna ćelija omogućava kalibraciju i održavanje sonde bez gašenje recirkulacionih pumpi. Dodatne karakteristike BL120 uključuju LED indikatore za doziranje, status merača, prikaz grafikona u realnom vremenu, podesive alarme i zaštitu lozinkom.

Pregled kontrolera

 

 

 

 

Više konfiguracija

Kontroler je dostupan u jednoj od dve konfiguracije: linijski model koji omogućava direktnu instalaciju sonde i injektora za hemijsko ubrizgavanje u postojeće cevovode (BL120-10) ili sistem montiran na panel sa ćelijom zaobilaznog protoka (BL120-20) . Bypass protočna ćelija omogućava kalibraciju i održavanje sonde bez potrebe za zaustavljanjem recirkulacione pumpe.

 

Digitalna Kombinovana Sonda

HI1036-1802 je digitalna sonda koja meri pH, ORP i temperaturu. Ova sonda takođe ima odgovarajući pin (matching pin) Pin se smatra vezom „uzemljenja“ i koristi se za sprečavanje efekta uzemljenja zbog prouzrokovanja pogrešnim očitanjem i oštećenjem sistema.

 

 

Doziranje & Kontrola

 

Peristaltički dozirni sistem

BL120 je opremljen sa 2 peristaltičke pumpe sa zamenjivim hemijski otpornim cevima. Kada koristite membransku pumpu, hlor koji nastaje izbacivanjem gasa može se sakupljati u glavi pumpe, što rezultira lošijim stanjem pumpe; Hlor nije problem za peristaltičke pumpe koje koriste valjke i cevi.

Proporcionalna Kontrola Pumpe

BL120 poseduje proporcionalnu kontrolu dozirnih pumpi. Na osnovu osetljivosti procesa na dodavanje hemikalija, ti kontroleri omogućavaju korisniku da podesi proporcionalni opseg. Ovo podešavanje određuje količinu vremena koje pumpe doziraju kao procenat odstupanja od postavljene vrednosti, što omogućava vrlo finu kontrolu u održavanju željene zadate vrednosti.

Podesivi protok

Protok se može podesiti između 0.5 i 3.5L/h. Većim vodenim telima potrebno je doziranje više hemikalija nego manjim jer je potrebno više hemikalija da bi se realizovala promena u očitavanjima. Podesivi protok, poput proporcionalnog, omogućava bolju kontrolu u održavanju željene zadate vrednosti.

ORP kontrola doziranja

Kod dezinfekcije hlorom postoji obrnuta veza između pH i ORP. Kako pH nivo raste tako se ORP smanjuje. BL120 koristi funkciju pristanka za doziranje koja neće dozirati hlor dok se prvo ne popravi pH vrednost jer je moguće imati nisku ORP vrednost iako ima dovoljno hlora. Funkcija saglasnosti za doziranje sprečava rasipanje hemikalija i izbegava veću koncentraciju hlora od potrebne.

Podesivi protok

Protok se može podesiti između 0.5 i 3.5L/h. Većim vodenim telima potrebno je doziranje više hemikalija nego manjim jer je potrebno više hemikalija da bi se realizovala promena u očitavanjima. Podesivi protok, poput proporcionalnog, omogućava bolju kontrolu u održavanju željene zadate vrednosti.

ORP kontrola doziranja

Kod dezinfekcije hlorom postoji obrnuta veza između pH i ORP. Kako pH nivo raste tako se ORP smanjuje. BL120 koristi funkciju pristanka za doziranje koja neće dozirati hlor dok se prvo ne popravi pH vrednost jer je moguće imati nisku ORP vrednost iako ima dovoljno hlora. Funkcija saglasnosti za doziranje sprečava rasipanje hemikalija i izbegava veću koncentraciju hlora od potrebne.

 

Priključci & Display

 

Višestruki displej

Svestrani displej BL120 omogućava prikaz 3 režima ekrana. LCD može da prikaže sva tri parametra odjednom, 3-sekundni ciklus pojedinačnih parametara ili ekran u realnom vremenu sa opcijama za izbor parametara, zumiranje i opoziv očitanih vrednosti.

LED indikatori u više boja

BL120 nudi više LED indikatora za status, servisiranje i rad pumpe. STATUS LED menja boju na osnovu operativnog stanja; zelena kada su podešavanja u opsegu, žuta kada je potrebna intervencija korisnika i crvena za probleme. SERVICE LED ukazuje na sve alarme i greške u procesu koje je iskusio kontroler.

 

Komunikacija & Bezbednost ​

 

Auto učitavanje

Očitavanje svakog parametra automatski se beleži svakih 10 sekundi. Novi zapis se pokreće svaki put kada je instrument kalibrisan ili na početku novog dana. Podaci koji se evidentiraju uključuju vrednosti pH, ORP i temperature, podatke o poslednjoj kalibraciji, konfiguraciju podešavanja i sve podatke o događajima. Svaki dnevnik je sačuvan kao .csv datoteka.

USB Priključivanje

Za pregled i skladištenje korisnici mogu lako da prenose podatke na računar preko USB porta

Zaštita lozinkom

BL120 kontroler sadrži rešenje za zaštitu lozinkm koje nudi ograničen pristup kalibraciji, podešavanju i pregledu učitanih podataka. Lozinka se može podesiti i omogućiti / onemogućiti za vreme opšteg podešavanja instrumenta.

 

USB Priključivanje

Za pregled i skladištenje korisnici mogu lako da prenose podatke na računar preko USB porta

Zaštita lozinkom

BL120 kontroler sadrži rešenje za zaštitu lozinkm koje nudi ograničen pristup kalibraciji, podešavanju i pregledu učitanih podataka. Lozinka se može podesiti i omogućiti / onemogućiti za vreme opšteg podešavanja instrumenta.

 

pH Specifikacije

pH opseg 0.00 do 14.00 pH
pH Rezolucija 0.01 pH
pH Tačnost ±0.05 pH
pH Kalibracija puferska kalibracija: automatska, 2 tačke (4.01, 7.01, 10.01 pH)
pH procesna kalibracija: 1 tačka, ručni unos
Temperaturna kompenzacija automatska, -5.0 do 105.0ºC (23.0 do 221.0ºF) za pH

ORP Specifikacije

ORP opseg ±2000 mV
ORP Rezolucija 1 mV
ORP tačnost ±5 mV
ORP kalibracija ORP (mV) kalibracija: 1 tačka, ručni unos

Temperaturne Specifikacije

Temperaturni opseg -5.0 do 105.0ºC (23.0 do 221.0°F)
Temperaturna rezolucija 0.1°C (0.1ºF)
Temperaturna tačnost ±1ºC (±1.8ºF)

Specifikacije:

pH Doziranje proporcionalno sa podesivom postavljenom tačkom i proporcionalnim opsegom
odložen početak prilikom zaštite od uključivanja i predoziranja
ORP doziranje proporcionalno sa podesivom postavljenom tačkom i proporcionalnim opsegom
odloženi start sa zaštitom od predoziranja
pH doziranje uključeno
Alarmi visok I nizak sa uključenom/isključenom opcijom za sve parametre
alarm se aktivira kada je 5 uzastopnih očitavanja prekoračenuje prag
Alarmni sistem intuitivan sistem baziran na LED
alarmima
alarmni relej baziran na korisničkim postavkama
Izlaz za alarmni relej (1) SPDT 5A/230 VAC
aktivaran sa pH/ORP/temperaturnim podesivim uslovima alarma
Pomoćni ulazi (3) nizak nivo rezervoara sa kiselinom / bazom (kontakt otvoren)
nizak nivo hlora u rezervoaru (otvoren kontakt)
hold ulaz (otvoren kontakt)
Kontrola pumpe automatski i ručni režim
podesiv protok 0.5 do 3.5 L/h
Opcija učitavanja automatsko evidentiranje merenja pH, ORP i temperature, GLP-a i događaja uključujući alarme, greške i prekid napajanja
kapacitet za 60 dana sa intervalom uzorkovanja od 10 sekundi
svi podaci se mogu izvesti kao .csv dokumenta na USB
Zaštita lozinkom mogućnosti podešavanja, kalibracije i opoziva zapisnika zaštićene su lozinkom
Interfejs skladištenja USB
GLP- dobra lab. praksa informacije o kalibraciji, uključujući datum i vreme za pH i ORP senzore
Digitalni izlaz sonde (1) galvanski izolovani digitalni ulaz HI1036-1802 pH / ORP / temperatura / odgovarajući pin u kombinaciji sa DIN vodootpornim priključkom za sondu
Napajanje 100 - 240 VAC
Utrošak energije 10 VA
Okruženje 0 do 50 ºC (32-122 ºF); max 95% RH ne kondenzujući
Dimenzije 245 x 188 x 55 mm (73 mm sa pumpama);
9.6 x 7.4 x 2.2” (2.9” sa pumpama)
Težina 1700 g (60 oz)
Informacije o isporuci BL120-10: kontroler sa HI1036-1802 kombinovanom pH/ORP/temperaturnom digitalnom elektrodom, sa fitinzima i hemijskim injektorima

BL120-20: kontroler za ugradnju na ploči sa protočnom ćelijom, HI1036-1802 kombinovana pH/ORP/temperaturna digitalna sonda, sa fitinzima i hemijskim injektorima

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana