SKU
HI3826

Komplet za testiranje amonijaka u morskoj vodi

5.140,92 din.
Na lageru

HI3826 je hemijski test koji koristi Nesslerovu metodu za merenje amonijaka u morskoj vodi. HI3826 se isporučuje u kompletu sa svim reagensima i opremom neophodnom za obavljanje približno 25 testova.

  • Unapred pripremljeni reagensi za lakšu upotrebu
  • Svi reagensi označeni datumom isteka i brojem serije radi sledljivosti
  • Jednostavno odredjivanje sa paletom za poredjenje boja

 

HI3826 je kolorimetrijski hemijski test koji određuje koncentraciju amonijaka u morskoj vodi u opsegu od 0,0 do 2,5 mg/L (ppm) kao NH3-N. HI3826 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za obavljanje analize. Komplet za testiranje sadrži dovoljno reagensa za izvođenje približno 25 testova.

 

Karakteristike

Kompletno podešavanje

  • Svi potrebni materijali su uključeni u komplet za testiranje, kao što su čaša za uzorke, paleta za poređenje boja i boce sa kapaljkom za reagens.

 

Visoka rezolucija

 

  • Očitavanja od 0,0 do 2,5 mg/L NH3-N se određuje na rezoluciju od 0,5 mg/L.

 

Dostupni su zamenski reagensi

  • Nema potrebe da kupujete novi komplet kada su reagensi potrošeni. Komplet reagensa  HI3826-025 se može naručiti da zameni reagense koji se isporučuju sa kompletom. Ovaj set reagensa dolazi sa 1 (20 mL) bočicom sa kapaljkom reagensa amonijaka 1 za morsku vodu i 1 (20 mL) bocom sa kapaljkom Nessler reagensa.

Značaj upotrebe

Koncentracije amonijaka u rekama, ušćima i zalivima mogu ukazivati na prisustvo poljoprivrednog oticanja ili urbano zagađenje. Kada je koncentracija amonijaka dovoljno visoka, može se pokazati toksičnim za vodeni svet, utičući na opstanak, rast i stopu reprodukcije različitih morskih vrsta. U industrijskim primenama, visoke koncentracije amonijaka mogu izazvati koroziju u cevima.

 

 Specifikacija

Naziv specifikacije

Detalji

Šifra

HI3826

Tip

kolorimetrijski

Najmanje merenje

0.5 mg/L (ppm)

Metoda

Nessler

Broj testiranja

25 testiranja

Poručivanje Informacije

HI3826 komplet za testiranje dolazi sa plastičnom čašom od 20 mL, paletom za poređenje boja, 20 mL reagensa amonijaka 1 (za morsku vodu) i 20 mL Nesslerovog reagensa.

Reagens

HI3826-025

Raspon amonijaka

0.0-2.5 mg/L (ppm) [Slana voda]

Predlog 65

UPOZORENJE: Ovaj proizvod može da vas izloži hemikalijama, uključujući živu i jedinjena žive, za koje je poznato u državi Kalifornija da izaziva rak.

 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana