SKU
HI98713-02

ISO prenosni turbidimetar - HI98713

143.787,00 RSD
Na lageru
HI98713 je visokoprecizni prenosni turbidimetar. Ovaj merač se isporučuje zajedno sa AMCO-AEPA-1 primarnim standardima mutnoće koji se koriste za kalibraciju i verifikaciju performansi. HI98713 ispunjava i premašuje zahteve ISO 7027 Metode za turbidimetrijska merenja.
  • USB za transfer podataka
  • Kalibracija turbidimetra u 4 tačke.
  • Radi na baterijskim ili linijskim naponima

Precizni merač ISO zamućenja HI98713 specijalno je dizajniran za merenje kvaliteta vode, pružajući pouzdana i tačna očitanja, čak i unutar niskih raspona zamućenja. Instrument je zasnovan na vrhunskom optičkom sistemu koji garantuje tačne rezultate, obezbeđuje dugoročnu stabilnost i minimizira smetnje svetlosti i boje. Periodična kalibracija sa priloženim standardima nadoknađuje sve razlike u intenzitetu LED izvora. Okrugle kivete od 25 mm sastavljene od specijalnog optičkog stakla garantuju ponovljivost merenja mutnoće.

 

Pregled funkcionalnosti

 

Režim odnosa 

HI98713 meri zamućenost ratui metodom sa 90 ° i 180 ° detektorom svetla za tačnija mjerenja. Opseg turbidimetarijskih merenja je 0.00 do 1000 FNU.

 

Više režima očitavanja

Normalni, kontinuelni,prosečni

 

ISO

HI98713 zadovoljava i premašuje zahteve ISO 7027 metode za merenje zamućenosti korišćenjem infracrvenog LED svetlosnog izvora.

 

Kalibracija

Turbidimetar HI98713 ima moćnu funkciju kalibracije koja kompenzuje varijacije u intenzitetu svetlosti. Kalibracija se može obaviti pomoću već pripremljenih, dostupnih standarda za kalibraciju ili standardima pripremljenih od strane korisnika. Kalibracija u 2,3 ili 4 tačke se vrši sa (<0.1, 15, 100 and 750 FNU) standardima Kalibracione tačke mogu biti modifikovane ako se koriste standardi koji su pripremljeni od strane korisnika.

 

AMCO AEPA

1Primarni Standard mutnoće- AMCO AEPA-1 su standardi priznati kao primarni od strane USEPA. Ovi netoksični standardi izrađeni su od polimera u stirol divinilbenzen polimernim sferama koje su ujednačene u veličini i gustini. Standardi su za višekratnu upotrebu i stabilni sa dugim radnim vekom.

 

Fast Tracker™

Za napredne terenske aplikacije, HI98713 je opremljen sistemom za brzo prepoznavanje oznaka koji pojednostavljuje prikupljanje i upravljanje podacima. Fast Tracker ™ omogućava korisnicima da zabeležre veme i mesto određenog merenja ili serije merenja pomoću iButton® oznaka u blizini tačke uzorkovanja za brzo i lako čitanje. Svaka iButton® tag oznaka sadrži računarski čip sa jedinstvenim identifikacionim kodom.

 

Dobra laboratorijska praksa

HI98713 obezbeđuje kompletne izveštaje dobre laboratorijske prakse. Dobra laboratorijska praksa uključuje podatke o kalibracionim tačkama, datumu i vremenu kalibracije.

 

Učitavanje podataka

Do 200 merenja se mogu sačuvati i pozvati iz memorije instrumenta.

 

Transfer podataka

Za dodatne mogućnosti skladištenja ili analize, učitani podaci mogu se prenijeti na kompjuter pomoću USB ili RS232 porta i softwara HI92000.

 

LCD Display

Grafički LCD sa pozadinskim za lako čitanje. Sve poruke i obaveštenja na LCD-u su pregledne i lake za čitanje.

 

Značaj upotrebe

 

Zamućenost je jedan od najvažnijih parametara koji se koristi za određivanje kvaliteta vode za piće. Nekada smatrana da je uglavnom estetska karakteristika vode za piće, danas postoje značajni dokazi da je kontrola zamućenja kompetentna zaštita od patogena. U prirodnoj vodi merenja zamućenosti se mere da bi se utvrdio opšti kvalitet vode i njena kompatibilnost u aplikacijama koje uključuju vodene organizme. Nadgledanje i prečišćavanje otpadne vode se jednom zasnivalo samo na kontroli zamućenja. Trenutno je merenje zamućenosti na kraju procesa prečišćavanja otpadnih voda neophodno da bi se potvrdilo da li su vrednosti unutar regulatornih standarda.

Zamućenost vode je optička osobina koja uzrokuje raspršivanje i apsorpciju svetlosti, ali ne i prenošenje. Rasipanje svetlosti koja prolazi kroz tečnost prvenstveno je uzrokovano prisustvom suspendovanih čvrstih materija. Što je veća zamućenost, veća količina svetlosti se raspršuje. Čak će i vrlo čista tečnost do određenog stepena raspršiti svetlost, jer ne postoji nijedan rastvor koji ima zamućenost 0.

ISO standard za merenje mutnoće koristi infracrvenu talasnu dužinu svetlosti koja je van vidljivog spektra. Glavna prednost ISO metode u odnosu na EPA metodu je smanjenje smetnji u boji. EPA metoda koristi volframovu lampu koja proizvodi svetlost koja sadrži sve vidljive talasne dužine svetlosti koje vidimo kao bele. Obojeni rastvor biće adsorbovan komplementarnom talasnom dužinom svetlosti koja će uticati na očitavanje zamućenosti. Pošto je ISO metoda van vidljive talasne dužine svetlosti, boja u uzorku ne ometa merenje. USEPA preferira volframovu lampu jer omogućava bolju tačnost u malim rasponima, a i pitka voda ne sme biti obojena. Zahtevi optičke zamućenosti za merenje difuznog zračenja koja se koristi u merenjima sa malim rasponom (tj. Pijaća voda) izražena kao formazinske nefelometrijske jedinice (FNU) prema ISO 7027 su:

 

Merenje difuznog zračenja za vodu niske zamućenosti (0 FNU do 40 FNU)

  • Talasna dužina ulaznog zračenja će biti 860 nm
    Spektralna širina pojasa pojavljujućeg zračenja mora biti manja ili jednaka 60 nm
  • Ne sme biti odstupanja od ulaznog zračenja i bilo koja konvergencija ne sme biti veća od 1,5 °.
  • Merni ugao, theta, između optičke ose upadnog zračenja i od difuznog zračenja mora biti 90 ° ± 2,5 °.
  • Otvor treba da bude između 20 ° i 30 ° u uzorku vode

HI98713 zadovoljava i premašuje kriterijume za merenje predviđene ISO 7027.

 

Princip funkcionisanja

 

Svetlosni snop koji prolazi kroz uzorak raspršuje se u svim pravcima. Na intenzitet i obrasce raspršene svetlosti utiču mnoge varijable, kao što su talasna dužina svetlosti, veličina i oblik čestica, indeks refrakcije i boja. Optički sistem HI98713 uključuje LED, detektor raspršene svetlosti (90 °) i detektor prosleđene svetlosti (180 °). Koji se detektori koriste u režimu merenja:

Donja granica detekcije turbidimetra određena je zalutalom svetlošću koju detektuju senzori, ali nije uzrokovana raspršenjem svetlosti iz suspendovanih čestica. Optički sistem HI98713 dizajniran je da ima veoma slabu svetlost, što daje visoko tačne rezultate za uzorke male zamućenosti.

 

 

Specifikacije

 

Mutnoća Opseg

0,00 do 9,99; 10,0 do 99,9; 100 do 1000 NTU

Rezolucija

0.01; 0.1; 1 FNU

Tačnost

± 2% očitanvanja plus 0,1 FNU

Ponovljivost

±1% od očitavanja ili 0.01 FNU

Lutajuća svetlost

< 0.1 FNU

Kalibracija

Kalibracija u 2,3,4 tačke

Metod

ratio nefelometrijskih metoda (90 ° i 180 °). Prilagođavanje ISO 7027

Merni režimi

normalni, prosečni ili kontinuirani

Izvor svetlosti

860 nm infracrveni LED

Detektor svetlosti

Silikonska fotoćelija

Memorija za učitavanje

200 snimaka

Povezivanje

USB ili RS232

Automatsko isključivanje

auto-off nakon 15 minuta neupotrebe

Prikaz

60 x 90 mm LCD sa pozadinskim osvetljenjem

Baterija

4 (1.5V) AA alkalne baterije

Napajanje

4 (1.5V) AA alkalne baterije ili AC adapter

Okruženje

0 do 50°C (32 do 122°F), RH max 95% ne-kondenzujući

Dimenzije

224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0”)

Težina

512 g (18 oz.)

Informacije o isporuci

HI98713 se isporučuje sa kivetama za uzorke i poklopcima (5), kivetama za kalibraciju HI98713-11, silikonskim uljem, krpom za brisanje kivete, baterijama, ispravljačem, uputstvima i robusnom torbom za nošenje.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana