SKU
HI93746-03

Reagensi za gvožđe (nizak opseg 300 testova) - HI93746-03

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI93746-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje gvožđa niskog opsega. U pakovanju se nalazi 300 testova za korišćenje sa kompatibilnih stonim i prenosnim fotometrima. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi praćenja.
 
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93746-03 su visoko kvalitetni reagensi koji su unapred izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Reagensi slede adaptaciju TPTZ metode. Reakcija između gvožđa i reagensa pravi ljubičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem reagensa uzorku, odvijaće se reakcija i kompatibilni fotometar možeu se koristiti za određivanje koncentracije iz proizvedene boje. Rezultati se prikazuju kao mg/L (ppm) gvožđa. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom od 0 do 1,60 mg / L gvožđa.

Kompatibilni fotometri:

  • HI83099
  • HI83200
  • HI83305
  • HI83308
  • HI96746

 

Specifikacije:

Pakovanje  

Flaša 

Količina 

300 testova 

Metod 

Adaptacija TPTZ metode. 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana