SKU
HI4012-00

Podešivač jonske snage za jon selektivne elektrode za olovo/sulfat - HI4012-00

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI4012-00 je skup bočica od 100mL (5) rastvora za podešavanje jonske snage (ISA) za upotrebu sa jon selektivnim elektrodama za olovo / sulfat. Hanna rastvori imaju broj serije i datum upotrebe jasno označene na etiketi i za obezbeđivanje kvaliteta i roka upotrebe koristi nepropusne zaptivače. Hannina linija rastvora posebno je formulisana da traje 5 godina od datuma proizvodnje za neotvorenu bocu.
  • Obavezan za upotrebu u merenjima olova.
  • Zapečaćena vazdušno-nepropusna flaša
  • Jasno naznačen rok trajanja i broj serije.

HI4012-00 je standardni rastvor za podešavanje jonske snage rastvora za upotrebu sa jon selektivnim elektroda za olovo/sulfat. Hanna ISA rastvori su formulisani da fiksiraju jonsku snagu uzorka i standarde, tako da su obe konstantne. Bez dodavanja ISA, jon selektivna elektroda bi izmerila aktivnost jona; dodavanje ISA stabilizuje jonsku snagu i omogućava merenja kao koncentracija jona. Kod nekih elektroda, ISA rastvor se takođe koristi za podešavanje pH rastvora ili za uklanjanje eventualnih smetnji prisutnih iz konkurentskih jona.

Zapečaćena vazdušno-nepropusna flaša

  • osigurava kvalitet i svežinu rastvora.

Svaka boca označena brojem i datumom isteka

  • Hanna standardni ISE rastvori specijalno su formulisana da traju 5 godina od proizvodnje za neotvorenu bocu

Značaj ISA*

  • Ispravlja jonsku aktivnost rastvora podešavajući je da bude konstantna.
  • Podešava i pH rastvora kod nekih jon selektivnih elektroda.
  • Kompleksni, interferirajući joni u rastvoru omogućavaju merenje slobodnih jona za koje smo zainteresovani.

Ukoliko se ISA rastvor koristi u uzorku, onda se mora koristiti i kalibracioni rastvor sa jednakim proporcijama.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana