SKU
HI718-25

Reagensi za jod za Checker® (25 Testova) - HI718-25

1.476,00 RSD
Na lageru
HI718-25 su zamenski reagensi za Checker® HI718 za određivanje koncentracije gvožđa. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem modernom pogonu i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom isteka, radi sledljivosti.

Detalji

HI718-25 su visokokvalitetni reagensi koji su unapred pripremljeni, omogućavajući korisnicima da postignu brza i tačna merenja svojim Checkerom® za određivanje koncentracije joda. Ovi reagensi slede DPD metodu u kojoj reakcija joda i reagensa izaziva ružičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem kesice reagensa HI718-25 u uzorak, reakcija će se odvijati i HI718 će odrediti koncentraciju iz proizvedene boje. Rezultati se prikazuju kao ppm (mg/L) joda. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom joda od 0,0 do 12,5 ppm (mg / L).

Rastvor

Pakovanje Kesice
Količina 25
Metod Adaptacija Standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18. izdanje, DPD metoda. Reakcija između joda i reagensa boji uzorak u roze.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana