SKU
HI93718-03

Reagensi za jod (300 testova) - HI93718-03

10.947,00 RSD
Na lageru
HI93718-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje joda (I2). U pakovanju se nalazi 300 testova za korišćenje sa kompatibilnih stonim i prenosnim fotometrima. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi praćenja.
 
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93718-03 su visoko kvalitetni reagensi koji su unapred izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi slede adaptaciju DPD metode u kojoj reakcija joda i reagensa pravi ružičastu nijansu uzorka. Jednostavnim dodavanjem reagensa uzorku, odvijaće se reakcija i kompatibilni fotometar možeu se koristiti za određivanje koncentracije iz proizvedene boje. Dobijeni rezultati se prikazuju kao mg/L (ppm) joda. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom joda od 0,00 do 12,50 mg / L.

 

 

Specifikacije:

Pakovanje 

Flaša 

Količina 

300 testova 

Metod 

Adaptacija standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 20. izdanje, DPD metoda. Reakcija između joda i reagensa boji uzorak u roze. 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana