SKU
HI4011

Polućelijska elektroda za jodide (JSE) - HI4011

89.913,00 RSD
Na lageru
HI4011 je čvrsta, jodidna polu-ćelijska selektivna elektroda (JSE) za određivanje jodida (I-) u rastvoru. Pelet sa srebro jodidnim senzorom proizvodi potencijalnu promenu usled jodidne jonske razmene između neorganske membrane peleta i uzorka. Unutrašnji senzorski elementi smešteni su u izdržljivom epoksidnom telu. HI4011 je idealan za razne primene u proizvodnji hrane i monitoringu životne sredine.
  • Čvrsti senzor
  • Detekcija od 0.01 do 127,000 mg/L I-
  • Za upotrebu sa referentnom polućeljiskom elektrodom HI5315.

Jon selektivna elektroda HI4011 za jodide je potenciometrijski polu-ćelijski senzor smešten unutar epoksidnog tela. Unutrašnji elementi su izolovani iz uzorka kompresovanom senzornom membranom od jodida srebra. Ovaj čvrsti senzor zahteva zasebnu referentnu elektrodu da bi dovršio merni sistem.

Hanna polućelijska jon selektivna elektroda za određivanje kadmijuma, dizajnirana su za upotrebu sa referentnom polovinom ćelije HI5315. Ova referentna polućelijska elektroda ima kupolasti spoj. Prekrivena geometrija konusa referentnog spoja formira spoj tečnosti sa test rastvorom na vrhu, stvarajući visoko stabilan referentni potencijal i konzistentne brzine protoka elektrolita u rastvor. Jednostavnim pritiskom gornjeg dela ISE-a olakšava se pražnjenje rastvora za punjenje elektrolita i zamena po potrebi.

Da bi HI4011 tačno određivao jodide, važno je da se jonska snaga standarda i uzorka podesi na visoku i konstantnu vrednost pomoću rastvora halidnog jonskog podešavanja snage (ISA). Halidni ISA osiguravaju da je koeficijent aktivnosti konstantan tako da se može meriti koncentracija slobodnih jodidnih jona. Merenjem svih rastvora sa konstantnom jonskom snagom smanjuje se greška između merenja. The HI4011 iodide solid-state ISE can measure from 0.1µM (0.01 mg/L) to1M (127,000 mg/L).

Konverziona tablica za I-

  Pomnožiti

mol/L (M) do ppm (mg/L)

1.269 x 105

ppm (mg/L) do M (mol/L)

7.88 x 10-6

Pregled funkcionalnosti:

Stabilni fiksirani senzorni moduli

  • Čvrste polućelijske elektrode su elektrode koje detektuju slobodne jone u rastvoru. Nerastvorljiva, kompresovani peletni senzor je fiksiran senzorskim modulom za jednostavnu upotrebu pričvršćena na polu ćeliju HI4011 jodida.

Izdržljivo epoksi telo

  • Telo sonde sastoji se od izdržljive epoksidne smole.

BNC priključak

  • HI4011 ima univerzalni BNC konektor za lako povezivanje na bilo koji laboratorijski JSE merač sa ženskim ulazom BNC sonde.

 

Teorija upravljanja elektrodom

Čvrsti senzor elektrode razvija napon zbog jonske razmene koja nastaje između rastvora i neorganske membrane. Ravnoteža nastaje zbog vrlo ograničene rastvorljivosti membranskog materijala u uzorku. Kada je jonska saga rastvora fiksirana dodatkom podešivača jonske snage, napon je proporcionalan koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Specifikacije

   
SKU HI4011
Vrsta čvrsta polućelijska
Merni opseg 1M to 1•10-7M 127000 do 0.01 mg/L (ppm)
Optimalni pH opseg 2 do 13
Temperaturni opseg 0 do 80°C
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela epoxy
Kabl 1 m koaksijalni
Uobičajene primene određivanje slobodnih jodidnih jona u emulgiranim uzorcima hrane (jodirana so), biljkama i za titraciju
Priključak BNC
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana