SKU
HI84530-60

Vodonik peroksid reagens za mini titrator za određivanje titrabilne kiselosti vode - HI84530-60

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI84530-60 je bočica od 30 ml sa vodonik-peroksidnim reagensom koja se koristi za uzorke na HI84530 titrabilnoj kiselini za analizu vode. Uzorci vode koji sadrže polivalentne katjone (npr. Gvožđe, aluminijum, hrom, mangan itd.) Mogu polako reagovati sa titrantom, uzrokujući odstupanje krajnje tačke. U ovakav uzorak potrebno je dodati nekoliko kapi reagensa HI84530-60 vodonik-peroksida kako bi se povećala brzina hidrolize prisutnih metalnih jona.
  • Unapred izmereni rastvori
  • Jasno obeležen brojem serije i datumom isteka
  • Nepropusna boca sa nepropusnim zatvaračem za osiguravanje kvaliteta.

Vodonik peroksid reagens za titrabilnu kiselost vode

HI84530-60 je bočica od 30 ml rastvora vodonik-peroksida koja se koristi za obradu uzoraka vode koji sadrže hidrolizujuće soli ili polivalentne katjone (poput gvožđa, aluminijuma, mangana i hroma) da bi se tačno odredile vrednosti kiselosti.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana