SKU
HI84533-60

Vodonik peroksid reagens za titrator - HI84533-60

3.636,26 din.
Na lageru
HI84533-60 je bočica od 30 ml vodonik peroksidnog reagensa koja se koristi za uzorke na HI84533 titratoru za analizu soka vina i voća. Mini titrator HI84533 dizajniran je da određuje Formolov broj u niskim i visokim opsezima u vinima i voćnim sokovima. Uzorci vinskih ili voćnih sokova koji sadrže visok nivo sumpor-dioksida (SO2) mogu proizvesti grešku u određivanju Formolovog broja. Uz takve uzorke, potrebno je dodati nekoliko kapi HI84533-60 reagensa vodonik peroksida da bi se neutralizovao SO2 pre titracije.
  • Unapred izmereni rastvori
  • Jasno obeležen brojem serije i datumom isteka
  • Zapečaćena vazdušno-nepropusna flaša

Detalji

HI84533-60 je bočica od 30 ml vodonik peroksidnog reagensa koja se koristi za uzorke sa visokom koncentracijom SO2 . Reagens neutralizuje prisutan SO2 i obezbeđuje tačno određivanje formolovog broja.

Sadržaj aminokiselina i drugih jedinjenja azota u vinu ili voćnom soku određuje se titracijom kisele baze do fiksne pH vrednosti i izražava se kao ukupni asimilizujući azot. Određivanje Formolovog broj moguće je tek nakon neutralizacije titracijskih kiselina prisutnih podešavanjem pH sa reagensom HI84533-62, nakon čega sledi blokada amino grupa reakcijom sa baznim reagensom HI84533-61. Titracija se nakon toga radi sa HI84533-50 titrantom.

 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana