SKU
HI93754J-25

HPK Vijale sa reagensom za ultra visoki opseg , EPA metoda (25 testa)

7.021,75 din.
Na lageru

HI93754J-25 su vijale sa reagensom koje prate metodu koju je odobrila EPA za određivanje ultra-visokog opsega hemijske potrošnje kiseonika (HPK) korišćenjem kompatibilnog stonog fotometra. Ovi visokokvalitetni reagensi su jasno označeni brojem serije i datumom isteka na svakoj kutiji radi sledljivosti.

 

  • Vijale sa bar kodom
  • Prethodno dozirani reagensi za lakšu upotrebu
  • Označeno sa datumom isteka i brojem serije radi sledljivosti

HI93754J-25 COD komplet sadrži 25 bočica spremnih za upotrebu koje sadrže unapred izmerene reagense. Ovi visokokvalitetni reagensi prate metodu 410.4 koju je odobrila EPA. U ovoj metodi, potrebna je zagrejana digestija da bi se oksidisala organska materija u uzorku.

Hanna vijale sadrže približno 3 mL prethodno doziranog reagensa, tako da korisnik treba da doda samo malu količinu uzorka. Sa unapred doziranim bočicama, vreme pripreme testa je dramatično smanjeno jer ne postoji postupak pripreme reagensa. Bočice i poklopci reagensa za COD su dizajnirani da izbegnu slučajno prolivanje reagensa.

Bez žive – Za one koji ne žele da rukuju reagensima žive, naši „zeleni“ reagensi bez žive dostupni su za određivanje HPK. Ovi reagensi su osetljiviji na interferencije hlorida, pošto živin sulfat nije prisutan. Iako je reagense bez žive lakše odložiti, oni mogu biti neprihvatljivi za potrebe izveštavanja.

ISO - Metoda 15705 koju je odobrila ISO za određivanje HPK takođe zahteva upotrebu živinog sulfata (HgSO4) da bi se smanjila interferencija hlorida. Sadržeći slične hemijske reagense kao EPA metoda, važno je tretirati korišćene ISO bočice kao opasan otpad, jer otpad od žive zahteva reciklažu.

 

Metoda

Parametar

Opseg (kao O2)

Rezolucija

Tačnost

Šifra reagensa

EPA

HPK Nizak Opseg

0 do 150 mg/L

1 mg/L

±5 mg/L ±5% od čitanja

HI93754A-25

HPK Srednji Opseg

0 do 1500 mg/L

1 mg/L

±15 mg/L ±4% od čitanja

HI93754B-25

HPK Ulta Visoki Opseg

0.0 do 60.0 g/L

 

 

HI93754J-25

Dihromat

HPK Visoki Opseg

0 do 15000 mg/L

10 mg/L

±150 mg/L ±3% od čitanja

HI93754C-25

Bez žive

HPK Nizak Opseg

0 do 150 mg/L

1 mg/L

±5 mg/L ±5% od čitanja

HI93754D-25

HPK Srednji Opseg

0 do 1500 mg/L

1 mg/L

±15 mg/L ±4% od čitanja

HI93754E-25

ISO

HPK Nizak Opseg

0 do 150 mg/L

1 mg/L

±5 mg/L ±5% od čitanja

HI93754F-25

HPK Srednji Opseg

0 do 1500 mg/L

1 mg/L

±15 mg/L ±4% od čitanja

HI93754G-25

 

 

Specifikacija

 

Šifra

HI93754J-25

Naziv proizvoda

HPK Vijale sa reagensom za ultra visoki opseg , EPA metoda (25 testa)  - HI93754J-25

Zahtev za ponudom

Ne

Dimenzije

16 mm vijale

Količina

25 testa

Metoda

dihtomat EPA

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana