SKU
HI839800-02

HPK reaktor - HI839800

153.750,00 RSD
Na lageru
HI839800 je termoreaktor za pripremu uzoraka HPK konstruisan od izdržljivih matarijala. Aluminijumsko kućište ima kapacitet za 25 viala kao i prostor za referentnu temperaturnu sondu. Dobro označen korisnički interfejs omogućava intuitivan rad, opremljen sa dve strelice-tastera za podešavanje ugrađenog tajmera i dugme za temperaturu sa dve unapred definisane temperature: 150 ° C i 105 ° C. Dodatne karakteristike uključuju indikatorske lampice statusa, toplotni osigurač za sprečavanje pregrevanja i kontinuirani LCD ekran.

Reaktor HI839800 sadrži dva unapred definisana temperaturna profila: 150 ° C i 105 ° C. Digestija HPK i ukupnog fosfora vrši se na 150 ° C, dok se ukupna digestija azota vrši na 105 ° C. Reaktor se automatski zagreva na postavljenu temperaturu, držeći je dok tajmer ne završi. Nakon što se tajmer završi, oglasiće se zvučni signal i grejni element će se isključiti. Spoljni deo kućišta ostaje hladan čak i u vreme digestije. Opcionalni zaštitni štit i rashladni nosač epruvete pružaju kompletno podešavanje za digestiju uzoraka.

 

Ključne karakteristike:

 

Unapred definisana podešavanja temperature- Reaktor sadrži dva unapred definisana temperaturna profila na 150 ° C (221 ° F) i 105 ° C (301 ° F) koja se mogu odabrati pritiskom na dugme.

 

Upozorenja temperature - HI839800 upozorava korisnike u slučaju da je temperatura grejnog bloka iznad ili ispod zadate temperature. Ikona tajmera podseća korisnike da sačekaju dok se blok za grejanja ne ohladi ili zagreje pre nego što ubace svoje uzorke.

 

Ugrađeni tajmer - Ugrađeni tajmer odbrojava do 180 minuta omogućavajući korisnicima da jednostavno podešavaju traženo vreme digestije jednostavnim pritiskom strelica gore i dole Jednom kada je podešeno vreme i grejni element je stabilan, pritiskom na taster START započinje postupak digestije.

 

Svetlosni indikatori statusa - 3 LED svetla Zelena LED označava da je grejač uključen; žuti LED indikator pokazuje kada se grejač aktivno zagreva do zadate temperature; crveni LED indikuje kada grejač prelazi 50ºC, podsećajući korisnika da je aluminijumski element vruć.

 

Prevencija pregrevanja - HI839800 sadrži termički osigurač koji sprečava pregrevanje. Ako dođe do pregrevanja, grejač se automatski isključuje i sva LED indikatorska svetla se isključuju.

 

Referentni Temperaturni Bunar- Pored kapaciteta od 25 viala aluminijumskog grejnog bloka, na raspolaganju je i mali otvor za temperaturnu sondu za korisnike koji žele da provere svoj grejni blok

 

Dva režima funkcionisanja - HI839800 karakteriše dva načina rada: u praznom hodu i grejanje. "Idle" (prazan hod) mode je podrazumevani režim u kome grejač meri i prikazuje trenutnu temperaturu, ciljanu temperaturu, podešeno vreme reakcije i oznaku „Idle“. Režim grejanja se aktivira kada korisnici pritisnu taster START; tada se aktivno zagreva.

 

Kontinuirani LCD - Temperaturni blok se kontinuirano prikazuje na LCD-u koji se lako čita, čak i kada ne radi aktivni temperaturni program. Sve relevantne informacije pored temperature lako su vidljive za vreme mirovanja i grejanja.

 

Poruke o greškama - Poruke na ekranu upozoravaju na probleme uključujući visoku ili nisku temperaturu, vruću površinu ili neispravnost sistema grejanja.

 

 

Specifikacije

 

Napajanje

115 Vac; 60 Hz; 250 W

Okruženje

5 do 50°C (41 do 122°F)

Dimenzije

190 x 300 x 95 mm (7.5 x 11.8 x 3.7")

Težina

približno 4.8 kg (10.6 lb)

Rezolucija

0.1°C / 0.1°F

Tačnost

±0,4 °C / ±0.8 °F KPK reaktor

Temperatura reakcije

105°C ili 150°C (221°F ili 302°F)

Stabilnost Temperature

±0.5°C

Opseg temperature

-10 °C do 160 °C

Temperaturna tačnost

±2°C (@ 25°C)

Kapacitet

25 viala (dia 16 x 100 mm), 1 ulaz za referentni termometar od nerđajućeg čelika

Vreme zagrevanja

10 do 15 minuta, zavisi od izabrane temperature

Operacioni režim

podešen (0 do 180 minuta) ili beskonačni režim

Materijal izrade reaktora

Aluminijum

Informacije o isporuci

HI839800 dolazi sa kablom za napajanje i uputsvom za upotrebu.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana