SKU
HI84530-51

Titrant za merenje titrabilne kiselosti u vodi (visoki opseg) - HI84530-51

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

Kiselost HI84530 za titraciju za analizu vode koristi dva različita rastvora titranata u zavisnosti od izabranog opsega pri merenju kiselosti u vodi. HI84530-51 je bočica visokog opsega od 120 ml sa očekivanim rasponom između 300 i 4000 mg / l kao CaCO3 . Rastvor titrana je unapred standardizovan, čineći titracije brzim, tačnim i jednostavnim za obavljanje.
  • Unapred standardizovani titrant
  • Jasno obeležen brojem serije i datumom isteka
  • Nepropusna boca sa nepropusnim zatvaračem za osiguravanje kvaliteta.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana