SKU
HI93723-01

Reagensi za heksavalentni hrom (visoki opseg) - HI93723-01

3.636,26 din.
Na lageru
HI93723-01 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje heksavalentnog hroma korišćenjem kompatibilnog fotometra. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi praćenja.
 
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93723-01 su visoko kvalitetni reagensi koji su unapred izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Korišćena metoda je adaptacija metode difenilkarbohidrazida. Reakcija između hroma VI i reagensa izaziva ljubičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem reagensa uzorku, odvijaće se reakcija i kompatibilni fotometar se može koristiti za određivanje koncentracije iz proizvedene boje. Rezultati će biti prikazani u mg / L (ppb) hroma VI. These reagents are designed to be used with samples that have an expected range of 0 to 1000 μg/L chromium VI.

 

Kompatibilni fotometri:

  • HI83099
  • HI83200
  • HI83305
  • HI83306
  • HI96723

 

Specifikacije:

Pakovanje 

Flaša 

Količina 

100 testova 

Metod 

adaptacija ASTM priručnika za vodu i tehnologiju zaštite životne sredine, D1687-92, difenilkarbohidrazidna metoda. Reakcija između hroma i reagensa izaziva ljubičastu nijansu uzorka. 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana