SKU
HI3874

Hemijsko ispitivanje nitrata

6.642,00 RSD
Na lageru

HI3874 je hemijski komplet za testiranje koji koristi metodu redukcije kadmijuma za merenje nitrata. HI3874 se isporučuje u kompletu sa svim reagensima i opremom neophodnom za obavljanje približno 100 testova.

  • Unapred pripremljeni reagensi za lakšu upotrebu
  • Svi reagensi su označeni sa datumom isteka i brojem serije radi sledljivosti
  • Poređenje boje paletom za jednostavno određivanje

HI3874 je kolorimetrijski hemijski test koji određuje koncentraciju nitrata u uzorcima u opsegu od 0 do 50 mg/L (ppm) kao nitrat-azot (NO3--N). HI3874 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za obavljanje analize. Komplet za testiranje sadrži dovoljno reagensa za izvođenje približno 100 testova.

Karakteristike

Kompletno podešavanje

  • Svi potrebni materijali su uključeni u komplet za testiranje, kao što su staklena kiveta, kocka za poređenje boja i paketi reagensa.

Visoka rezolucija

  • Očitavanja od 0 do 50 mg/L se određuju na 10 mg/L rezolucije.

Dostupni su zamenski reagensi

  • Nema potrebe da kupujete novi komplet kada su reagensi potrošeni. HI3874-100 se može naručiti da zameni reagense koji se isporučuju sa kompletom.

Značaj upotrebe

Azota ima u izobilju u zemljinoj atmosferi i prisutan je u vodi u obliku nitrata, nitrita i amonijaka. Biljke koriste azot kao hranljivu materiju za izgradnju proteina prateći ga kroz svoj korenov sistem. Nitrati se u vodi formiraju uglavnom padavinama, razlaganjem organske materije i oticanjem zagađivača koje je napravio čovek kao što su otpadne vode i đubriva. Skoro sve vodene površine imaju merljiv nivo nitrata, a umerena količina se smatra korisnom. Velike količine nitrata mogu dovesti do eutrofikacije što može dovesti do smanjenja nivoa rastvorenog kiseonika u vodi.

 

 

Specifikacija

 

Naziv specifikacije

Detalji

Šifra

HI3874

Tip

kolorimetrijski

Najmanje merenje

10 mg/L (ppm)

Metoda

redukcija kadmijuma

Broj testiranja

100 testiranja

Informacije za poručivanje

HI3874 komplet za testiranje dolazi sa 100 paketa nitratnog reagensa, staklenom kivetom i paletom za poređenje boja.

Reagens

HI3874-100

Raspon nitrata

0-50 mg/L (ppm)

Prdedlog 65

UPOZORENJE: Ovaj proizvod može da vas izloži hemikalijama, uključujući kadmijum, za koji je u državi Kalifornija poznato da izaziva rak i urođene defekte ili drugi uticaj na reprodukciju.

 

 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana