SKU
HI93721-03

Gvožđe Visoki Opseg Reagensi (300 testa)

10.455,00 RSD
Na lageru

HI93721-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje gvožđa. Ima dovoljno reagensa za 300 testova i mogu se koristiti sa Hanninim kompatibilnim stonim i prenosivim fotometrima. Ovi visokokvalitetni reagensi se proizvode u našoj najsavremenijoj fabrici i jasno su označeni brojem serije i datumom isteka na svakom paketu radi sledljivosti.

 

  • Unapred pripremljeni reagensi za lakšu upotrebu
  • Pripremljen sa hemikalijama visoke čistoće
  • Označeno sa datumom isteka i brojem serije radi sledljivosti

HI93721-03 su visokokvalitetni reagensi koji se unapred mere, omogućavajući korisnicima da postignu brza i precizna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi prate adaptaciju USEPA metode 315B (fenantrolinska metoda) i Standardne metode 3500-Fe B. Ova metoda zahteva reagens koji sadrži i redukciono i kompleksno sredstvo. Reagens pretvara sve osim najotpornijih oblika gvožđa u uzorku u gvožđe (Fe2+) ili rastvorljivo stanje. Kada se reagens doda u uzorak koji sadrži gvožđe, uzorak će dobiti narandžastu nijansu; što je veća koncentracija, to je dublja boja. Intenzitet boje određuje kompatibilni fotometar, a koncentracija i na osnovu merača će biti prikazana u mg/L (ppm) kao ukupno gvožđe. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima koji imaju očekivani opseg od 0,00 do 5,00 ppm gvožđa

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana