SKU
HI3859-025

Zamenski regeansi za glikol test (25 testova) - HI3859-02

12.717,96 din.
Na lageru
HI3859-025 su reagensi za vizuelno određivanje glikola pomoću hemijskog kompleta za ispitivanje glikola. Ima dovoljno reagensa za približno 25 testova koji će se koristiti sa Hanninim test setom. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem vrhunskom pogonu i jasno su označeni brojem partije i datumom isteka na svakom paketu radi sledljivosti.
  • Gotovi reagensi za jednostavnu upotrebu
  • Pripremljen sa hemikalijama visoke čistoće
HI3859-025 su visokokvalitetni reagensi koji su izmereni prethodno, što omogućava korisnicima da postignu brzo utvrđivanje prisustva glikola pomoću hemijskog kompleta za ispitivanje. Ovi reagensi koriste oksidaciju glikolnih grupa prisutnih u uzorku da bi utvrdili da li je glikol prisutan ili odsutan u uzorku. Etilen glikol i ostali 1,2 glikoli se određuju dvostepenom reakcijom: Korak 1: Glikol se u kiselim uslovima oksiduje u dve karbonilne grupe. Korak 2: Karboksilne grupe reaguju sa indikatorom u paketu praška HI3859C-0 dajući obojeni rastvor.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana