SKU
HI3859

Komplet za hemijsko testiranje glikola - HI3859

Nema na zalihi

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

Komplet za hemijsko testiranje glikola HI3859 je hemijski test koji koristi vizuelnu metodu za određivanje prisustva glikola. HI3859 se isporučuje u kompletu sa svim reagensima i opremom potrebnom za obavljanje 25 ispitivanja.
  • Jednostavna reakcija u dva koraka za vizuelnu indikaciju glikola
  • Svi reagensi označeni datumom upotrebe i brojem partije radi sledljivosti
  • Uključuje referentni standard za glikol koji pomaže u identifikovanju pozitivnih rezultata

Komplet za hemijsko testiranje glikola

Komplet za hemijsko testiranje glikola HI3859 je vizuelni komplet koji određuje prisustvo ili odsustvo glikola. HI3859 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za obavljanje analize. Komplet za ispitivanje sadrži dovoljno reagensa za izvođenje 25 testova.

Pregled karakteristika

Kompletno opremljen

Svi potrebni materijali nalaze se u kompletu za testiranje, kao što su bočice i paketi sa reagensima, plastične pipete i staklene bočice.

Da/ne

Prisustvo glikola u uzorku lako se prepoznaje u obliku intenzivne ljubičaste boje.

Dostupni zamenski reagensi

Nije potrebno kupiti novi komplet kada su reagensi iscrpljeni. Set reagensa HI3859-025 može se naručiti da zameni reagense isporučene sa kompletom. Ovaj set reagensa dolazi sa 1 (125 ml) bočicom reagensa HI3859A-0, 25 paketa reagensa HI3859B-0 i 25 paketa reagensa HI3859C-0. Značaj upotrebe Etilen glikol se široko koristi kao rashladno sredstvo i sredstvo protiv smrzavanja. Njegovo prisustvo u motornom ulju ili tečnosti za prenos predstavlja indikaciju perforiranog bloka motora ili curenja u sistemima za hlađenje. HANNA instruments komplet za hemijsko testiranje glikola može se koristiti za uzorke vode i ulja kako bi se utvrdili tragovi etilen glikola i drugih 1,2 glikola iznad 30 mg / L (ppm). Etilen glikol i ostali 1,2 glikoli se određuju dvostepenom reakcijom:Korak 1: Glikol se u kiselim uslovima oksiduje u dve karbonilne grupe.Korak 2: Karbonilne grupe reaguju sa indikatorom u paketu praha reagensa HI3859C-0 dajući obojeni rastvor.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana