SKU
HI7042S

Rastvor za galvanske elektrode za rastvoreni kiseonik (30 mL) - HI7042S

3.198,00 RSD
Na lageru
HI7042S gel elektrolit za punjenje za galvanske elektrode za rastvoreni kiseonik razvijen od strane HANNA instruments. Posedovanje ispravnog elektrolita za DO sondu je od izuzetne važnosti za performanse Vaše sonde za rastvoreni kiseonik.
  • Prigodna bočica s kapaljkom
  • Napravljeni kao hemikalije na bazi reagenasa.

Detalji:

HI7042S je dizajniran da dopuni rastvor elektrolita za galvanske elektrode za rastvoreni kiseonik. Tehnologija galvanskih senzora ne zahteva spoljašnji napon, jer je razlika u potencijalu između katode i anode veća od 0,5 V. Galvanski DO senzori se sastoje od dve elektrode, cinkove anode i srebrne katode, a obe su uronjene u rastvor elektrolita. Membrana koja propušta kiseonik odvaja anodu i katodu od vode koja se meri. Kiseonik difunduje kroz membranu i u interakciji sa unutrašnjošću sonde proizvodi električnu struju koja je proporcionalna koncentraciji kiseonika u rastvoru.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana