SKU
HI93701-03

Reagensi za slobodni hlor (300 testova) - HI93701-03

8.902,57 din.
Na lageru
HI93701-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje slobodnog hlora, za upotrebu sa Hanninom linijom kompatibilnih mernih uređaja. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi praćenja.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93701-03 su visoko kvalitetni reagensi,unapred pripremljeni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi slede DPD metodu u kojoj reakcija hlora i reagensa pravi ružičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem pakovanja reagensa HI93701-03 u uzorak, dešava se reakcija i na osnovu promene boje uzorka HANNA kompatibilni fotometri određuju koncentraciju. Rezultati se prikazuju u mg/L (ppm) slobodnog hlora Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom od 0,00 do 5,00 mg / L slobodnog hlora.

Specifikacije

Pakovanje 

Paket

Količina 

300 testova 

Metod 

prilagođavanje USEPA metode 330.5 i Standardnog postupka 4500-Cl G. 

 

Reakcija između hlora i reagensa izaziva ružičastu nijansu u uzorku. 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana