SKU
HI93701-01

Reagensi za slobodni hlor (100 testova) HI93701-01

3.813,00 RSD
Nema na zalihi
HI93701-01 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje slobodnog hlora. U kompletu se nalazi dovoljno reagenasa za 100 testova sa kompatibilnim HANNA fotometrima. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi praćenja.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93701-01 su visokokvalitetni reagensi koji su prethodno pripremljeni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi slede DPD metodu u kojoj reakcija hlora i reagensa pravi ružičastu nijansu u uzorku. Intezitet boje se određuje kompatibilnim fotometrom i koncentracija se prikazuje na displayu. Dobijeni rezultat se prikazuje u mg/L (ppm) Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom od 0,00 do 5,00 mg / L slobodnog hlora.

Specifikacije

Pakovanje kesice
Količina 100 testova
Metod Adaptacija USEPA metode 330.5 i Standardnog postupka 4500-Cl G. Reakcija između hlora i reagensa izaziva ružičastu nijansu u uzorku.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana