SKU
HI93701-F

Tečni reagensi za slobodni hlor (300 testova) HI93701-F

Nema na zalihi

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI93701-F su reagensi za kolorimetrijsko određivanje slobodnog hlora, za upotrebu sa Hanninom linijom kompatibilnih uređaja. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakoj bočici su jasno označeni lot brojem i rokom upotrebe radi bolje sledljivosti.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93701-F su visokokvalitetni tečni reagensi koji korisnicima omogućavaju brza i tačna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi slede DPD metodu u kojoj reakcija hlora i reagensa pravi ružičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem 3 kapi HI93701A-F i 3 kapi HI93701B-F reagensa u uzorak, reakcija će se odvijati, a uz pomoć HANNA kompatibilnog fotometra biće moguće određivanje koncentracije na osnovu promene boje. Rezultati se prikazuju u mg/L (ppm) slobodnog hlora Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom od 0,00 do 5,00 mg / L slobodnog hlora.

Kompatibilni fotometri:

HI83099

HI83200

HI83303

HI83305

HI83306

HI83308

HI96724

Specifikacije

Pakovanje bočice s kapaljkom
Količina 300 testova
Metod Adaptacija USEPA metode 330.5 i Standardnog postupka 4500-Cl G.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana