SKU
HI93734-03

Reagensi za slobodni i ukupni hlor (300 testova) HI93734-03

8.902,57 din.
Na lageru
HI93734-03 su reagensi za slobodni i ukupni hlor (određivanje u visokom opsegu kolorimetrijskom metodom). Dovoljno je reagensa za 300 testova koji se mogu koristiti sa HANNA instruments kompatibilnim prenosnim HI96734 fotometrom. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju jasno su označeni brojem i datumom upotrebe zbog sledljivosti.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93734-03 su visoko kvalitetni reagensi koji su unapred pripremljeni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi prate adaptaciju USEPA metode 330.5 i Standardnog postupka 4500-Cl G. Reakcija između hlora i reagensa pravi ružičastu nijansu uzorka. Prvim dodavanjem 5 mL HI93734-0 reagensa u uzorak, a zatim jednog pakovanja HI93701-0, odvijaće se reakcija sa slobodnim hlorom. Za određivanje ukupnog hlora takođe je potrebno i dodovanje HI93734C-0 Nakon odgovarajućeg doziranja reagensa, Hannin HI96734 prenosni fotometar određuje koncentraciju na osnovu dobijene boje. Rezultati se prikazuju kao mg/L slobodnog ili ukupnog hlora. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom od 0,00 do 10,0 mg / L slobodnog ili ukupnog hlora.

Specifikacije

Pakovanje kesice ili boce
Količina 300 testova
Metod Adaptacija USEPA metode 330.5 i Standardnog postupka 4500-Cl G.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana