SKU
HI83746-02

Fotometar za redukujuće šećere u vinu - HI83746-02

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

FIometar HI83746 za redukujuće šećere u vinu kombinuje tačnost i jednostavnost upotrebe u ergonomskom, prenosivom dizajnu. Korisnik može tačno odrediti koncentraciju reducirajućih šećera u vinu u rasponu od 0,00 do 50,0 g / L (ppt) koristeći HI83746-20 gotove reagense.
  • Ugrađeni tajmer
  • Auto-Off
  • Unapred pripremljeni reagensi

HII83746 fotometar služi za određivanje redukujućih šećera u vinu. Hannini fotometri imaju napredni optički sistem; kombinacija specijalne volframove sijalice, uskog pojasa interferencijalnog filtera i silicijumskog fotodetektora obezbeđuju tačna fotometrijska očitavanja svaki put. Ekskluzivni sistem zaključavanja kivete osigurava da se kiveta svaki put umetne u mernu ćeliju u istom položaju kako bi se održala konzistentna dužina staze.

Pregled funkcionalnosti:

Ugrađen tajmer - Prikazuje preostalo vreme pre preduzimanja merenja. Osigurava da se sva očitanja uzmimaju u odgovarajućim reakcijskim intervalima za ispitivanje koje se izvodi.

Taster za nuliranje - Jednostavno pritiskanje tastera nuliranje fotometra imaće u vidu boju i nesavršenosti u uzorku vina pre dodavanja reagensa.

Auto-off - Fotometar za redukujuće šećere će se sam ugasiti nakon 15 minuta u mernom režimu. Sprečava trošenje baterija u slučaju da slučajno ostane upaljen merač.

Indikator stanja baterije - indikator baterije prikazuje preostalu bateriju.

Upozorenja o greškama - Poruke na ekranu koje upozoravaju na probleme uključujući svetlost, obrnuti uzorak i van dometa.

Merne jedinice - Prikazuju se odgovarajuće merne jedinice zajedno sa očitavanjem.

Šećer je veoma bitna komponenta svakog vina. Tokom alkoholne fermentacije, kvasac konzumira šećere koji se nalaze u soku od grožđa, ili ga mora, i pretvara ga u etil alkohol i ugljen dioksid. U slučaju određenih stilova vina kao što su poluslatka ili dezertna vina, dozvoljeno je da neki šećer ostane posle fermentacije. Ovaj zaostali šećer može poslužiti za slađi karakter konačne smeše ili igrati ulogu u mikrobnoj stabilnosti.

Primarni fermentabilni šećeri koji se nalaze u grožđu su glukoza i fruktoza. Ova dva jednostavna šećera poznata su i kao redukcijski šećeri, jer sadrže funkcionalne grupe koje mogu pod određenim uslovima da se oksiduju. Nakon reakcije sa viškom alkalnog hlor tartrata (Fehling reagensi), sadržaj redukujućoj šećera može se odrediti kolorimetrijski. Fehling-ova metoda nije tačno određivanje već indeks redukcije koncentracije šećera, jer reakcija zavisi od količine i vrste redukujućih šećera. Kada je smanjenje sadržaja šećera poznato na početku fermentacije, potencijalni stepen alkohola može se proceniti množenjem koncentracije šećera (u g / L) sa 0,06.

optsystem_scritte-b

HI83746 koristi Fehling metodu za određivanje koncentracije redukujućih šećera manjih od 50,00 g / L (ppt). Kada Fehlingovi A i Fehlingovi B rastvori reaguju sa uzorkom koji sadrži redukujuće šećere, uzorak će se promeniti u boji; što je veća koncentracija, intezivnija je i boja. Povezana promena boje zatim se kolorimetrijski analizira prema Ber-Lambertovom zakonu. Ovaj princip kaže da svetlost apsorbuje komplementarnu boju, a emitovano zračenje zavisi od koncentracije. Za određivanje redukujućih šećera, uskofrekventni interferencijski filter na 610 nm (narandžasti) omogućava da se silikonski fotodetektor detektuje samo narandžasto svetlo i izostavlja svu ostalu vidljivu svetlost koja se emituje iz volframove lampe. Kako se menja boja reagovanog uzorka, povećava se i apsorpcija specifične talasne dužine svetlosti, dok propusnost opada.

Tipičan sadržaj redukujućih šećera u vinu i moštu
Moštt Slatki mošt 20 do 25 % 200 do 250 g/L
Normal 10 do 20 % 100 do 200 g/L
U fermentaciji 4 do 12.5 % 40 do 125 g/L
Vino Slatko 2.5 do 12.5 % 25 do 125 g/L
Polu slatko 0.8 do 2.5 % 8 do 25 g/L
Skoro suvo 0.2 do 0.8 % 2 do 8 g/L
Suvo 0 do 0.2 % 0 do 2 g/L
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana