SKU
HI84533-61

Formolno bazni reagens sa formolnim brojem za Mini Titrator

3.636,26 din.
Na lageru

HI84533-61 je boca od 230 mL formolno baznog reagensa potrebnog za uzorke vina i voćnih sokova koristeći HI84533 Mini titrator formolnog broja za analizu vina i voćnih sokova. Formolno bazni reagens se koristi za obezbeđivanje adekvatne reakcije sa aminokiselinama i jedinjenjima azota prisutnim u uzorcima vina ili voćnog soka. Ova reakcija oslobađa jone vodonika u količini proporcionalnoj dostupnom azotu, koji titrant neutrališe da bi se obezbedilo tačno određivanje ukupnog azota koji se može asimilirati.

  • Unapred izmereni rastvor
  • Jasno označeni rok trajanja i broj serije
  • Nepropusna boca sa zaptivkom za zaštitu od neovlaštenog otvaranja radi osiguranja

HI84533-61 je boca od 230 mL bazičnog reagensa formola koji se koristi za određivanje broja formola u vinima i voćnim sokovima.

 

Formol bazni reagens HI84533-61 je neophodan za analizu jer reaguje sa aminokiselinama i azotnim jedinjenjima u uzorku. Ova reakcija oslobađa jone vodonika u količini proporcionalnoj dostupnom azotu. Titracija neutrališe slobodne jone vodonika i obezbeđuje tačno određivanje ukupnog azota koji se može asimilirati.

 

Sadržaj aminokiselina i drugih azotnih jedinjenja u vinu ili voćnom soku se određuje kiselo-baznom titracijom do fiksne pH krajnje tačke i izražava kao ukupni azot koji se može asimilirati. Određivanje formolnog broja moguće je tek nakon neutralizacije prisutnih titrabilnih kiselina podešavanjem pH sa HI84533-62 reagensom, nakon čega sledi blokada amino grupa reakcijom sa HI84533-61 formol baznim reagensom. Titracija se zatim izvodi sa rastvorom titranta HI84533-50.

 

 

 

Specifikacija

 

Šifra

HI84533-61

Naziv proizvoda

Formolno bazni reagens  sa formolnim brojem za Mini Titrator

- HI84533-61

Potreban zahtev

Da

Opis

Formolno bazni reagens  sa formolnim brojem za Mini Titrator

Pakovanje

boca

Količina

1

Veličina

230 mL

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana