SKU
FC213D

Foodcare pH elektroda za jogurt (za upotrebu sa HI99164) - FC213D

31.242,00 RSD
Na lageru
FC213D je specijalizovana pH elektroda koja nudi brojne karakteristike koje poboljšavaju testiranje pH za proizvođače jogurta, a koja se koristi sa FoodCare pH metrom HI99164. Integrisani temperaturni senzor omogućava merenje pH vrednosti sa kompenzacijom temperature bez potrebe za zasebnom temperaturnom sondom. Kontakt između velike senzorne površine i uzorka jogurta obezbeđuje stabilnu kalibraciju i merenje.
  • pH elektroda za jogurt ima telo od stakla koje je jednostavno za čišćenje.
  • Otvoreni dizajn spoja odoleva začepljenju od čvrstih materija.
  • Dizajnirana za određivanje pH vrednosti sa HI99164 Foodcare pH metrom.

FC213D pojačana pH elektroda koja nudi brojne karakteristike koje poboljšavaju testiranje pH kod proizvođača jogurta. Integrisani temperaturni senzor omogućava merenje pH vrednosti sa kompenzacijom temperature bez potrebe za zasebnom temperaturnom sondom. Konusni oblik vrha pH elektrode za jogurt obezbeđuje stabilnu kalibraciju i merenje u uzorcima kao što su emulzije i jogurt.

Integralni deo svake pH elektrode je referentni spoj. Referentni spoj je deo elektrode koji omogućava protok jona smeštenih u referentnoj ćeliji u uzorku koji se ispituje. Od vitalnog je značaja da se ovaj protok dogodi kako bi se završio električni krug, koji na kraju određuje vrednost pH. Svako začepljenje spojnice sprečiće završetak kruga, što će rezultirati pogrešnim očitavanjem ili neprestanim pomicanjem.

Začepljivanje referentnog spoja je uobičajeni izazov sa kojim se suočavaju proizvođači jogurta jer se čvrste supstance i proteini iz mlečnih proizvoda lako talože na elektrodi. FC213D na otvorenom spoju koristi referentni elektrolit od viskolena koji dolazi u direktan kontakt sa uzorkom jogurta. Bez fizičkog spajanja, elektroda se opire začepljenju i nastavlja da pruža tačna, stabilna očitanja.

Stakleno telo elektrode

Stakleno telo FC213D je hemijski otporno i brzo dostiže toplotnu ravnotežu, što omogućava brži i stabilniji odgovor tokom merenja pH u uzorcima koji nisu na sobnoj temperaturi.

Konusni stakleni vrh

Konusni oblik vrha omogućava prodiranje u čvrste, polučvrste supstance i emulzije za direktno merenje pH u uzorcima kao što je jogurt.

Otvoreni referentni spoj

Dizajn otvorenog spoja sastoji se od čvrstog gel-interfejsa (viskolena) između uzorka i unutrašnje Ag / AgCl reference. Ovaj interfejs ne samo da sprečava da srebro uđe u uzorak, već ga čini nepropusnim za začepljenje, što rezultira brzim odzivom i stabilnim očitavanjem.

Ugrađeni temperaturni senzor

Greške u kalibraciji i merenju uklanjaju se automatskim nadoknađivanjem temperature koje obezbeđuje integrisani temperaturni senzor.

 

Specifikacije

Materijal

Staklo

Referentni spoj

dupli

Spoj/Protok

otvoreni spoj

Elektrolit

Viskolen

Opseg

pH: 0 do 12

Max. pritisak

0,1 bar

Oblik vrha

konusni (6 x 10 mm)

Preporučena radna temperatura

0 do 50°C (32 do 122°F) - LT

Temperaturni senzor

Da

Kabl

1 m (3.3’)

Priključak

DIN

Primene

jogurt, mlečni proizvodi, polučvrsti uzorci

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana