SKU
HI729-26

Reagensi za fluoride (20 Testova) - HI729-26

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI729-26 su zamenski reagensi za Checker® HI729 za određivanje fluorida u niskom opsegu. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvode se u našem najsavremenijem pogonu, jasno su označeni brojem i rokom upotrebe radi sledljivosti

Detalji

HI729-26 su visokokvalitetni reagensi koji su prethodno pripremljeni, omogućavajući korisnicima da postignu brza i tačna merenja sa Checkerom® za određivanje fluorida. Ovi reagensi slede SPADNS metodu u kojoj reakcija između fluorida i reagensa izaziva bezbojni kompleks u uzorku. Jednostavnim dodavanjem 2 ml SPADNS reagensa u dve kivete, a zatim 8 ml dejonizovane vode u jednu i 8 ml uzorka u drugu, reakcija će se odvijati i HI729 će odrediti koncentraciju iz proizvedene boje. Dobijeni rezultati se prikazuju kao ppb fluorida. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom fluorida od 0,00 do 2,00 ppm (mg / L).

Specifikacije

Pakovanje Bočice
Količina 4 (30mL) bočice HI729S reagens i 1 (1mL) špric
Metod Adaptacija standardne metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18. izdanje, SPADNS metoda.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana