SKU
HI739-26

Reagensi za fluoride za Checker® HC (25 Tesova) - HI739-26

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI739-26 su zamenski reagensi za HI739 Checker® za određivanje fluorida u visokom opsegu. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvode se u našem najsavremenijem pogonu, jasno su označeni brojem i rokom upotrebe radi sledljivosti
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI739-26 su visokokvalitetni reagensi koji su unapred pripremljeni, omogućavajući korisnicima da postignu brza i tačna merenja sa Checker-om® za određivanje fluorida u visokom opsegu. Ovi reagensi slede SPADNS metodu u kojoj reakcija između fluorida i reagensa izaziva bezbojni kompleks u uzorku. Jednostavnim dodavanjem 2 ml SPADNS reagensa u dve kivete, a zatim 8 ml drugog reagensa u jedan i 8 ml uzorka u drugi, reakcija će se odvijati i HI739 će odrediti koncentraciju iz proizvedene boje. Dobijeni rezultati se prikazuju kao ppb fluorida. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom fluorida od 0,0 do 20,0 ppm (mg / L).

Specifikacije

Pakovanje bočice
Količina 25 testova
Metod Adaptacija standardne metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18. izdanje, SPADNS metoda.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana