SKU
HI3814

Komplet za nadgledanje životne sredine - HI3814

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI3814 je hemijski komplet za određivanje šest parametara koji se obično nadgledaju za ispitivanje okoline: kiselost, alkalnost, ugljen-dioksid, tvrdoća, rastvoreni kiseonik i pH. Ovaj komplet je opremljen svim potrebnim reagensima i opremom za izvođenje preko 100 testova za svaki parametar. pH se dobija pomoću Hanna’s pHep®, pH elektronskog testera, koji garantuje veću tačnost i duži vek trajanja od tradicionalnog lakmus papira.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Svi reagensi su označeni datumom isteka i brojem serije radi sledljivosti
  • Čvrsti prenosni kofer je pogogodan za prenos celog kompleta.
 

Komplet za nadgledanje životne sredine

 

HI3814 je komplet za hemijsko ispitivanje koji koristi titraciju i direktno merenje za određivanje šest parametara uobičajenih u ispitivanjima okoline: kiselost, alkalnost, ugljen-dioksid, tvrdoća, rastvoreni kiseonik i pH. HI3814 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za obavljanje svake analize, a svi reagensi su pojedinačno dostupni po isteku.

 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana