SKU
HI11310

Digitalna staklena pH elektroda za opštu namenu HI11310

24.108,00 din.
Na lageru
HI11310 je kombinovana, staklena pH elektroda koja se može ponovo puniti i koja ima ugrađeni temperaturni senzor. Ova sonda poseduje 3,5 mm priključak koji je dizajniran isključivo za upotrebu sa Hanna Instruments meračima. edge® Tablet merač
  • Čuva podatke o kalibraciji što olakšava promenu naših pametnih elektroda ili prilagođavanje različitim uzorcima.
  • Ugrađeni temperaturni senzor omogućava temperaturno kompenzovana očitanja.
  • Idealna za opšte namene.

 

Ugrađeni mikro-čip

Ugrađeni mikročip čuva podatke o vrsti senzora, serijskom broju i kalibracionim podacima koji uključuju datum, vreme, nagib, stanje sonde i korišćene pufere. edge® automatski prepoznaje podatke čim se na njega priključi elektroda. Mogućnost prenosa informacija omogućava brze zamene sondi bez potrebe za ponovnom kalibracijom. Sva merenja pH vrše se unutar elektrode i digitalno se prenose u merač. Tako se prevazilaze šumovi koji se tradicionalno javljaju sa pojavom visoke ulazne impedance analognom mernog sistema. Električni šumovi se mogu proizvesti iz ugrađenog senzora temperature i tokom rada u vlažnom okruženju.

 

Dupli referentni spoj

Elektroda sa dvostrukim spajanjem ima unutrašnji odeljak oko referentne žice. Joni srebra prisutni su u elektrolitu unutrašnjeg odeljka, u kome se nalazi Ag / AgCl referentna žica; elektrolit izvan ovog odeljka je bez srebra. Dizajn dvostrukog spoja znači da se uzorak ne kontaminira srebrom. Ovaj dizajn omogućava merenje u primenama gde su joni srebra u uzorku nepoželjni.

 

Telo staklene elektrode

Telo staklene elektrode je zbog svoje hemijske otpornosti pogodno za širok spektar primene. Staklena pH elektroda je kompatibilna sa mnogim nevodenim rastvaračima i drugim agresivnim hemikalijama. Staklo je takođe otporno na mnoge oblike zračenja, poput ultraljubičastog zračenja.

 

Sferni stakleni vrh

Dizajn vrha sferičnog oblika omogućava široko područje kontakta sa uzorkom. To omogućava brži odziv elektrode sa većim stepenom stabilnosti. HI11310 koristi staklenu formulaciju sa visokom temperaturom (HT). pH elektroda sa staklom opšte namene (GP) imaće otpornost od 100megaoma na 25 ° C dok je otpornost HT stakla oko 400 megaoma na 25 °C. Kako se HI11310 koristi na povišenim temperaturama, otpor se smanjuje kako bi se približio onom GP stakla. HI11310 je pogodan za upotrebu sa uzorcima temperature od -5 do 100 °C.

 

Ugrađeni temperaturni senzor

Digitalna pH sonda HI11310 poseduje ugrađeni termistorski senzor temperature koji se nalazi na vrhu pH elektrode. Senzor temperature omogućava očitavanje temperature visoke tačnosti i treba da bude što bliže indikatorskoj pH elektrodi da bi se nadoknadio efekat koji temperatura ima na potencijal membrane. Temperaturna kompenzacija omogućava tačno očitavanje pH vrednosti..

 

Specifications

Specification Name Detail
SKU HI11310
Description refillable, combination, digital pH electrode
Reference double, Ag/AgCl
Junction / Flow Rate ceramic, single / 15-20 µL/h
Electrolyte KCl 3.5M
Max Pressure 0.1 bar
Range pH: 0 to 14
Recommended Operating Temperature -5 to 100°C (23 to 212°F) - HT
Tip / Shape spheric (dia: 9.5 mm)
Temperature Sensor yes
Matching Pin no
Amplifier yes
Body Material glass
Cable 1 m (3.3’)
Recommended Use laboratory general purpose, beer
Connection 3.5 mm connector
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana