SKU
HI10530

Digitalna pH elektroda za polučvrste uzorke i emulzije - HI10530

29.643,00 RSD
Na lageru
HI10530 je staklena, punjiva pH elektroda sa duplim spojem. Digitalna pH elektroda sa ugrađenim senzorom temperature. Ova sonda ima 3,5 mm priključak koji je dizajniran isključivo za upotrebu sa Hanna Instruments edge® meračima. HI10530 elektroda sadrži ugrađeni mikročip koji čuva informacije o tipu senzora, serijskom broju i kalibraciji. Takođe sadrži trostruki keramički spoj u spoljnjem spoju, a konusni senzor pH je napravljen sa staklima niske temperature. Ovo dizajnersko rešenje idealno je za emulzije, masti i kreme, uzorke zemlje i polučvrste supstance, rastvore slabe provodljivosti i za merenje uzoraka na niskim temperaturama.
  • Ugrađeni temperaturni senzor
  • Trostruki keramički spoj
  • 3.5 mm priključak

HANNA instruments nudi veliki broj različitih pH elektroda dizajniranih za najrazličitije namene. Tip stakla koji se koristi za očitavanje pH, oblik senzornog dela, materijal izrade, vrsta i materiajal referentnog spoja kao i korišćeni elektrolit samo su neka od naprednih konstruktivnih rešenja.

HI10530 je digitalna elektroda koristi staklo niske temperature (LT), konusni senzorni vrh, stakleno kućište, trostruko keramičko spajanje i može se ponovo puniti sa 3,5M KCl.

Ugrađeni mikro-čip

Ugrađeni mikročip čuva podatke o vrsti senzora, serijskom broju i kalibracionim podacima koji uključuju datum, vreme, nagib, stanje sonde i korišćene pufere. edge® automatski prepoznaje podatke čim se na njega priključi elektroda. Mogućnost prenosa informacija omogućava zamenu sondi bez ponovne kalibracije. Sva merenja izvršena sa elektrodom se direktno prenose na merač. Tako se prevazilaze šumovi koji se tradicionalno javljaju sa pojavom visoke ulazne impedance analognom mernog sistema. Električni šumovi mogu da se generišu iz ugrađenog temperaturnog senzora i usled rada u vlažnom okruženju.

Formulacija stakla niske temperature

Merenje pH na veoma visokim temperaturama štetno je za osetljivu staklenu sijalicu i skratiće joj vek trajanja. pH elektroda sa staklom opšte namene (GP) imaće otpornost od 100 megaoma na 25 ° C dok je otpornost na staklo LT oko 50 megaoma na 25 ° C. Kako se temperatura stakla smanjuje u uzorku, otpornost stakla će se približiti onom GP stakla. Ako koristite staklo opšte namene, otpor bi se povećao iznad optimalnog raspona, što bi rezultiralo povećanom impedancom i na kraju uticalo na merenje. HI10530 pogoduje uzorcima temperature -5 do 100°C.

Konusni stakleni vrh

Senzorni vrh konusnog oblika omogućava prodiranje u čvrste, polučvrste uzorke i emulzije za direktno merenje pH u prehrambenim proizvodima, zemljištu i emulzijama kao što su kreme za ruke.

Stakleno telo elektrode

Telo od stakla je idealno za upotrebu u laboratoriji. Staklo je rezistentno na agresivne hemikalije i lako se čisti. Stakleno telo elektrode takođe omogućava lak prenos toplote na elektrolit. mV generisan iz referentne ćelije je temperaturno zavisan. Što se pre postigne ravnoteža to je stabilniji referentni potencijal.

Ugrađeni temperaturni senzor

HI10530 poseduje ugrađeni termistorski senzor temperature koji se nalazi na vrhu indikacijskog dela pH elektrode. Senzor temperature omogućava očitavanje temperature visoke tačnosti i treba da bude što bliže indikatorskoj pH elektrodi da bi se nadoknadio efekat koji temperatura ima na potencijal membrane. Temperaturna kompenzacija omogućava tačno očitanje.

Trostruki keramički spoj

Trostruki keramički spoj omogućava brži protok elektrolita iz reference u rastvor. Standardna pH elektroda koristi jedan keramički spoj koji omogućava protok 15 do 20 µL / sat elektrolita; HI10530 ima trostruki keramički spoj, koji obezbeđuju protok 40 do 50 uL / sat elektrolita. Ova velika brzina protoka omogućava brži odziv elektrode i stabilnije merenje u viskoznim rastvorima ili uzorcima niske provodljivosti, poput čiste vode, gde se često primećuje dugo vreme stabilizacije.

Dupli referentni spoj

Elektroda sa dvostrukim spajanjem ima unutrašnji odeljak oko referentne žice. Joni srebra prisutni su u elektrolitu unutrašnjeg odeljka, u kome se nalazi Ag / AgCl referentna žica; elektrolit izvan ovog odeljka je bez srebra. Dizajn dvostrukog spoja znači da se uzorak ne kontaminira srebrom. Ovaj dizajn omogućava merenje u primenama gde su joni srebra u uzorku nepoželjni ili za uzorke koji sadrže sulfide koji mogu stvarati talog srebra i začepiti spoj. Začepljenje rezultira nesigurnim i nestabilnim očitavanjima.

Punjiva

HI10530 je punjiva elektroda. Pošto je elektroda sa dvostrukim spajanjem, rastvor za punjenje je HI7082 3,5M KCl. Ovaj rastvor ne sadrži srebro kao što je slučaj sa elektrodama sa jednim spojem.

3.5 mm priključak

HI10530 koristi priključak od 3,5 mm koji omogućava lako postavljanje i uklanjanje sonde. Ova vrsta priključka je tipična za merače sa digitalnim sondama.

Konvencionalne elektrode su obično sa jednim spojem. Kao što je prikazano na gornjoj slici, ove elektrode imaju samo jedan spoj između unutrašnje referentne žice i spoljnog rastvora. Pod nepovoljnim uslovima, poput visokog pritiska, visoke temperature, visoko kiselih ili alkalnih rastvora, pozitivni protok elektrolita kroz spoj često se preokreće što rezultira ulaskom rastvora uzorka u referentni odeljak. Ako ovo ostane bez kontrole, referentna elektroda može postati kontaminirana, što dovodi do potpunog otkaza elektrode. Drugi potencijalni problem sa ovakvim elektrodama je začepljenje spoja usled taloženja srebrno-hlorida (AgCl). Srebro se lako taloži u uzorcima koji sadrže Tris pufer ili teške metale. Kada rastvor elektrolita stupi u kontakt sa uzorkom, neki deo AgCl će se istaložiti na spoljnoj strani spoja. To prouzrokuje drift u očitavanjima.

Hannin sistem dvostrukih spajanja, kao što mu ime kaže, ima dva spoja, od kojih je samo jedan u kontaktu sa uzorkom, kao što je prikazano na slici. Pod nepovoljnim uslovima, evidentna je ista tendencija unosa uzorka. Međutim, kako se sistem referentnih elektroda fizički odvaja od intermedijarnog područja elektrolita, kontaminacija elektrode je minimizirana. Verovatnoća začepljenja spoja takođe se smanjuje sa ovakvim dizajnom elektrode, jer spoljna referentna ćelija koristi rastvor za punjenje koji je "bez srebra". Pošto nema srebra, ne stvara se ni talog koji začepljuje spoj.

 

Specifications

Specification Name Detail
SKU HI10530
Description refillable, combination, digital pH electrode with conical tip
Reference double, Ag/AgCl
Junction / Flow Rate ceramic, triple / 40-50 µL/h
Electrolyte KCl 3.5M
Max Pressure 0.1 bar
Range pH: 0 to 12
Recommended Operating Temperature -5 to 70°C (23 to 158°F) - LT
Tip / Shape conic (12 x 12 mm)
Temperature Sensor yes
Matching Pin no
Amplifier yes
Body Material glass
Cable 1 m (3.3’)
Recommended Use fats and creams, high purity water, soil samples, potable water, semi-solid products, low conductivity solutions, emulsions
Connection 3.5 mm connector H
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana