SKU
FC2020

Digitalna pH elektroda za mlečne proizvode - FC2020

29.151,00 RSD
Na lageru
FC2020 je, digitalna pH-elektroda sa PVDF telom ispunjena gelom sa ugrađenim senzorom temperature za merenja koja su kompenzovana temperaturom. Ova sonda poseduje 3,5 mm priključak koji je dizajniran isključivo za upotrebu sa Hanna Instruments meračima. edge® Tablet merač FC2020 elektroda ima ugrađeni mikročip koji čuva informacije o tipu senzora, serijskom broju i kalibraciji. Takođe poseduje dizajn otvorenog spoja sa elektrolitom od viskolenskog gela, senzornu sijalicu napravljenu od stakla formulacije niske temperature i konusni oblik vrha. Ovaj dizajn je idealan za merenje pH u uzorcima kao što su mleko, jogurt, sir i drugi proizvodi u mlečnoj industriji. Preporučena radna temperatura je 0 do 60°C.
  • Ugrađeni mikro-čip
  • Konusni stakleni vrh
  • Otvoreni referentni spoj

Konusni stakleni vrh
Konusni oblik vrha omogućava prodiranje u čvrste, polučvrste supstance i emulzije za direktno merenje pH u prehrambenim proizvodima uključujući meso, sir, jogurt i mleko. Stakleni vrh koristi posebnu LT (formulaciju niske tempeture) sa manjim otporom od približno 50 megaoma u poređenju sa staklom GP (opšte namene), otpornosti od oko 100 megaoma. Ovo je veoma značajno jer se mnogi prehrambeni proizvodi čuvaju na niskim temperaturama. Kako se temperatura stakla smanjuje u uzorku, otpornost stakla će se približiti onom GP stakla. Ako koristite staklo opšte namene, otpor bi se povećao iznad optimalnog raspona, što bi rezultiralo povećanom impedancom i na kraju uticalo na merenje.

 

Otvoreni referentni spoj
Suspendovane čvrste supstance i proteini koji se nalaze u prehrambenim proizvodima zečepljuju klasičan keramički spoj. Ovo začepljenje će ometati merni krug između indikatorske staklene elektrode i unutrašnje referentne vrednosti što dovodi do sporijeg vremena odziva, pogrešnih očitavanja i česte zamene elektroda. Dizajn otvorenog spoja sastoji se od čvrstog gel-interfejsa (viskolena) između uzorka i unutrašnje Ag / AgCl reference. Ovaj interfejs ne samo da sprečava da srebro uđe u uzorak, već onemogućava začepljenje, što rezultira brzim odzivom i stabilnim očitavanjima.

 

PVDF telo
Poliviniliden fluorid (PVDF) je plastika koja je našla primenu u prehrambenoj industriji, otporna na hemikalije i većinu rastvarača uključujući i natrijum hipohlorit. Ima visoku otpornost na abraziju, mehaničku čvrstoću i otpornost na ultraljubičasto i nuklearno zračenje. PVDF je otporan na rast glivica takođe.

 

Ugrađeni mikro-čip
Ugrađeni mikročip čuva podatke o vrsti senzora, serijskom broju i kalibracionim podacima koji uključuju datum, vreme, nagib, stanje sonde i korišćene pufere. edge® automatski prepoznaje podatke čim se na njega priključi elektroda. Mogućnost prenosa informacija omogućava brze zamene sondi bez potrebe za ponovnom kalibracijom. Sva merenja izvršena sa elektrodom se direktno prenose na merač. Tako se prevazilaze šumovi koji se tradicionalno javljaju sa pojavom visoke ulazne impedance analognom mernog sistema. Električni šumovi se mogu proizvesti iz ugrađenog senzora temperature i tokom rada u vlažnom okruženju.

Specifikacije

Materijal

PVDF

Referentni spoj

dupli, Ag/AgCl

Spoj/Protok

otvoreni spoj

Elektrolit

Viskolen

Opseg

pH: 0 do 12

Max. pritisak

0.1 bar

Oblik vrha

konusni (6 x 10 mm)

Preporučena radna temperatura

0 do 60°C (32 to 140°F)

Temperaturni senzor                

Da

Odgovarajući pin

Ne

Pojačivač

Ne

Kabl

1 m (3.3’)

Priključak

3.5 mm

Primena

Mlekara

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana